Hop til indhold
chrisser

købesex bliver ikke forbudt

Recommended Posts

hejsa alle samme

jeg har lige set nyhederne på tv2, som i deres indslag fortæller at forbud mod købesex ikke bliver til noget, det er kun gode nyheder, ikke kun pga. jeg benytter mig af kvinderne, men fordi at kvinderne skal have lov til at være dem selv og gøre hvad de har lyst til. så er det op til os kunder om hvem vi vælger, personligt ville jeg gå uden om de udenlandske piger, man ved jo aldrig hvad der ligger bag, det var blot min personlige mening

Del dette indlæg


Link til indlæg

hejsa alle samme

jeg har lige set nyhederne på tv2, som i deres indslag fortæller at forbud mod købesex ikke bliver til noget, det er kun gode nyheder, ikke kun pga. jeg benytter mig af kvinderne, men fordi at kvinderne skal have lov til at være dem selv og gøre hvad de har lyst til. så er det op til os kunder om hvem vi vælger, personligt ville jeg gå uden om de udenlandske piger, man ved jo aldrig hvad der ligger bag, det var blot min personlige mening

Det var også på tide

http://nyhederne.tv2.dk/video/index/id/60438940/

Del dette indlæg


Link til indlæg

hejsa alle samme

jeg har lige set nyhederne på tv2, som i deres indslag fortæller at forbud mod købesex ikke bliver til noget, det er kun gode nyheder, ikke kun pga. jeg benytter mig af kvinderne, men fordi at kvinderne skal have lov til at være dem selv og gøre hvad de har lyst til. så er det op til os kunder om hvem vi vælger, personligt ville jeg gå uden om de udenlandske piger, man ved jo aldrig hvad der ligger bag, det var blot min personlige mening

Ikke kun gode nyheder:

"Straffelovrådet foreslår, at rufferibegrebet udvides, så det bliver muligt at straffe andre rufferilignende forbrydelser end bordelprostitution hårdere. Rufferi skal også omfatte f.eks. escortprostitution og gadeprostitution.

Når disse former for prostitution omfattes af rufferibestemmelsen, betyder det konkret, at strafferammen hæves fra 3 til 4 år. "

Så ingen lempelser -tværtimod - og stadig en målrettet indsats for at "reducere markedet" betyder formentlig fortsatte besynderlige retssager mod ansatte.

Men dog en imponerende kovending for S og SF.

/MG

http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE1 ... oesningen/

Del dette indlæg


Link til indlæg
Gæst

Hej,

Jeg er selvfølgelig enig i, hvordan regeringens kovending skal fortolkes, glædeligt; men der er desværre stadig nogen lokale elementer som denne københavnske politiker, der er citeret i linket nedenunder og som ikke har fattet en brik. Alle hans invendinger har lovgivningen jo allerede taget hånd om i lang tid, men alligevel skyder han med spredehagl så han også rammer de mange, der arbejder som sexarbejdere af egen fri vilje; rystende at den type for 'argumentation' stadig kan vinde frem.

http://www.b.dk/politiko/s-politiker-re ... -kovending

Og som MG skriver, der er lang vej endnu, men jeg tror at den trods alt er lidt kortere end for et halvt år siden.

Læs i øvrigt også denn lille artikel i Politiken hvor Gina Faith har nogle kloge og relevante kommentarer

Mvh

smo

Del dette indlæg


Link til indlæg

Endelig har fornuften sejret.

Skrigeskinkerne og godgørenhedsindustrien (som lever af offentlige tilskud) har lidt et fortjent nederlag. Kvindesagskvinderne som ser prostitution som en personlig trussel har tabt.

Der findes sikkert "handlede" kvinder, der må prostituere sig under tvang. Men det er mit klare indtryk at disse er i absolut fåtal. Men efterhånden har ovennævnte interesseorganisationer drejet debatten derhen at alle prostituerede er handlede. Og det er ingenlunde tilfældet.

De allerfleste udenlandske ludere der kommer hertil var allerede ludere i deres hjemland og kommer kun hertil fordi de kan tjene mere end derhjemme. For min skyld kan man gerne returnere dem, men uden hjælp fra danske skatteborgere og ikke fordi de er prostituerede, men fordi de ikke lever op til visum og opholdstilladelse.

Alfonseri (=andres udnyttelse af kvinden for økonomisk vinding) er stadig forbudt, og vor straffelov har en udmærket alfonseriparagraf som politiet sagtens kunne udnytte i større omfang. Det ville få mange af de serbiske bander buret inde. Og muligvis også fjerne Ekstrabladets økonomiske grundlag.

Hvad er det for kvindesagskvinder der skal bestemme om en kvinde vil tjene penge på sexuelle ydelser?? Skam få dem. Kvinden må selv bestemme over sin krop.

Og husk så lige: Den kvindelige kønsdel er hverken et tabuområde, et helligt dyr eller en dyrebar juvel. Den er en nyttig brugsgenstand og en kropsdel, ligesom en hånd og en fod er.

Så fat det dog!

Del dette indlæg


Link til indlæg

Lad os nu se, det er de røde tøser der styrer borgen derinde, og som bevist under valgkampen så vil de gøre alt for en minister bil.

Så skulle det vise sig at det ville give lidt stemmer at indføre et forbud, så kan du tro de gør det.

Del dette indlæg


Link til indlæg

Så skulle det vise sig at det ville give lidt stemmer at indføre et forbud, så kan du tro de gør det.

Nej, det sker ikke efter den kronik, som Justitsministeren, Socialministeren, Ligestillingsministeren og Skatteministeren havde i Politikken. At Holger K. var med der, kan kun skyldes, at man ønskede at signalere, at SF er helt indforstået med kronikkens indhold.

/MG

Del dette indlæg


Link til indlæg

Rufferi skal også omfatte f.eks. escortprostitution og gadeprostitution.

Har det da ikke altid gjort det? Er en escortbureauejer ikke sidestillet med en massageklinikejer at betragte som ruffer, og er den gadeprostitueredes alfons - hvis hun da har sig én - ikke også at betragte som ruffer?

Og hvis ikke - så hvorfor ikke?

Spider

Del dette indlæg


Link til indlæg

Har det da ikke altid gjort det? Er en escortbureauejer ikke sidestillet med en massageklinikejer at betragte som ruffer, og er den gadeprostitueredes alfons - hvis hun da har sig én - ikke også at betragte som ruffer?

Og hvis ikke - så hvorfor ikke?

Spider

Hvilket blot beviser at de ikke har fattet en hujende sk*d på Christiansborg men blot givet efter for en småreligiøs feministisk bølge med udspring i USA. Man udlægger det somom alle prostituerede er handlede stakler. Hvilket ingenlunde er tilfældet.

:ugeek:

Del dette indlæg


Link til indlæg
Gæst

Hvilket blot beviser at de ikke har fattet en hujende sk*d på Christiansborg men blot givet efter for en småreligiøs feministisk bølge med udspring i USA. Man udlægger det somom alle prostituerede er handlede stakler. Hvilket ingenlunde er tilfældet.

:ugeek:

Det tror jeg du helt har misforstået. Rufferi har ikke nødvendigvis noget med handlede stakler at gøre.

De ændringer Straffelovrådet foreslår, ændre i praksis intet i forhold til gældende praksis på området. Men der ligger en signalværdi, der trods alt viser, at vi bevæger os i den rigtige retning.

Om de prostitueredes mulighed for at organisere sig skriver man på side 541:

"Det er således med udtrykket ”ligeværdigt fællesskab mellem de prostituerede, der er beskæftiget i virksomheden” hensigten at give mulighed for, at flere prostituerede aftaler en rimelig fordeling af indtægter og udgifter i prostitutionsvirksomheden, også selv om det indebærer, at en eller flere prostitueredes indtægter får økonomisk betydning for en eller flere andre prostituerede i virksomheden. Der er imidlertid alene tale om en mindre justering af grænsen mellem straffri og strafbar prostitutionsvirksomhed. Det er således med udtrykket ”ligeværdigt fællesskab mellem de prostituerede, der er beskæftiget i virksomheden” samtidig hensigten under det strafbares område at indbefatte tilfælde, hvor én af de prostituerede fungerer som leder i forhold til de andre prostituerede, for ikke at tale om tilfælde, hvor virksomheden ledes af en person, der ikke er beskæftiget som prostitueret i denne.

Selv om straffeloven i dag ikke fuldt ud giver disse muligheder for, at flere prostituerede

straffrit organiserer sig i et økonomisk fællesskab, er tiltalepraksis imidlertid sådan, at tiltale for overtrædelse af § 228, stk. 1, nr. 3, om at holde bordel i dag kun sker, hvis der er en bagmand. Også efter Straffelovrådets forslag til en justering af grænsen mellem straffri og strafbar prostitutionsvirksomhed vil forhold, som i dag faktisk påtales og straffes, fortsat kunne straffes."

Man vil altså rette lovgivningen ind efter den tiltalepraksis, der er gældende i dag.

Endvidere skriver man på side 546 om de prostitueredes "hjælpere" herunder telefondamer, at man foreslår ikke at videreføre mellemmandbestemmelserne, idet tiltalepraksis i dag alligevel gør dette straffri:

"Straffelovrådet er opmærksom på, at erhvervsmæssig mellemmandsvirksomhed eller medvirken til strafbar prostitutionsvirksomhed efter omstændighederne kan være vanskelig at bevise. Når rådet trods dette alligevel ikke har fundet grundlag for at foreslå at videreføre den eksisterende særskilte kriminalisering af visse tilfælde af ikke-erhvervsmæssig mellemmandsvirksomhed, skyldes det, dels at disse forhold ifølge langvarig tiltalepraksis ikke strafforfølges, dels at kriminaliseringen også omfatter personer, som prostituerede bruger som hjælp og beskyttelse. Som eksempler kan nævnes de såkaldte ”dørpiger”, der f.eks. passer telefon og/eller reception for en eller flere prostituerede, og chauffører, der kører for escortprostituerede og samtidig fungerer som beskyttelse og derfor eventuelt også er den, der står for den indledende kontakt til kunden og tager imod betaling mv. I overensstemmelse med langvarig tiltalepraksis bør sådanne ”hjælpere”, der gør det nemmere og sikrere at arbejde som prostitueret, ikke straffes, alene fordi de udfører sådanne hjælpeopgaver i tilknytning til andres frivillige prostitution. Ligesom i dag vil sådanne personer derimod kunne straffes, hvis det kan bevises, at de (og ikke den eller de prostituerede i et ligeværdigt fællesskab) driver prostitionsvirksomheden, at de arbejder for den bagmand, som driver prostitutionsvirksomheden (og ikke for den eller de prostituerede i et ligeværdigt fællesskab), eller at de modtager en uforholdsmæssig høj betaling for deres arbejde."

Bemærk i øvrigt, hvornår telefondamerne kan få ørene i maskinen. Som jeg tidligere har nævnt, er der ikke problemer, hvis de er aflønnet af den prostituerede direkte og ikke (som det sandsynligvis har været gældende i SMS-planet sagen) af den rufferidømte mutter.

Det Straffelovrådet anbefaler, er altså en justering af loven, så den harmonerer med den gældende tiltalepraksis, så alt i alt er der ingen nyskabelser, udover signalværdien.

Del dette indlæg


Link til indlæg

Se

Deadline 21/11 kl 22 30

http://www.dr.dk/DR2/deadline2230/seuds ... htm#/62296

Et godt interwiev foretaget af journalist Martin Breum med Præsident for Østre Landsret og formand for Straffelovrådet Bent Carlsen.

Politik er som bekendt det muliges kunst, og alt i alt kan vi vel konstatere at landets forstandige Justitsminister og Socialminister, har landet et kompromis på baggrund af råd fra den pragmatiske fagjuridiske kompetance, og ikke fra det ideologiske bagland hos KFUK Reden og hardlinerne i egen regerings bagland.

Faktisk er der jo tale om et fremskridt for pigerne og deres hjælpere, i forhold til deres retstilstand omkring begrebet mellemmandsvirksomhed. Fremadrettet er der vel grund til mindre stress og frustration omkring teledamer og chauffører mv, hvis bare man indretter sig efter ordlyden af den nye præcisering af fortolkningen af mellemmands virksomhed.

Men gid rufferi blev legalt, men samtidig under accept af en involvering fra det offentliges side, som der formentlig udbredt ikke er et ønske om i branchen. Hvis det på en og samme tid blev legalt at tjene på andres prostitution, som at samme blev mere gennemskueligt for, reguleret og kontrolleret af det offentlige, ville det blive nemmere for både myndigheder og kunder at sortere på et mere formaliseret grundlag blandt udbyderne af købesex.

Optimalt kunne det føre til en slags positivliste over bordeller/bureauer, som stederne kunne tilstræbe at komme på, de selv og kunderne velvidende at samme liste formentlig giver mere fred for offentlige myndigeheder, end dem der bevidst holder sig ude af en sådan liste?

Venlig hilsen

Rejsenetværk

Del dette indlæg


Link til indlæg

Og husk så lige: Den kvindelige kønsdel er hverken et tabuområde, et helligt dyr eller en dyrebar juvel. Den er en nyttig brugsgenstand og en kropsdel, ligesom en hånd og en fod er.

Så fat det dog!

DERFOR vil man gerne lave et tiltag med en signalværdi! fordi nogle mennesker ikke blot nøjes med at skrive det du har formuleret her - men er a- og umoralske nok til at leve efter det!!

En nyre og hornhinder er også kropdele og særdeles nyttige brugsgenstande - og HAMRENDE ulovlige at skaffe uden om systemet..

Jeg håber virkelig ikke du personligt mener det du har skrevet her - for det menneskesyn er grundlaget for at mennesker overhovedet handles - fordi de deminueres til brugsgenstande!

Hvad er det for kvindesagskvinder der skal bestemme om en kvinde vil tjene penge på sexuelle ydelser?? Skam få dem. Kvinden må selv bestemme over sin krop.

Ingen - og derfor er forbudet heller ikke blevet til noget, men det ændrer ikke på at vi har brug for noget med en vis signal værdi i forhold til hvordan det er er OK at behandle andre mennesker

Vi praler af at leve i den civiliserede del af verden - og ganske vist har vi en lovgivning som til en vis grad sikrer at mennesker ikke behandles med vold - men vi har ikke nogen lovgivning om hvordan vi sikrer at andre mennesker behandles med respekt.

naturligvis skal kvinder der ønsker det kunne vælge 100% frit!!!

men det ville dælme være rart hvis vi kunne finde en måde at signalere at det ikke er ok at misbruge kvinder der defacto ikke har et valg. Også i meget højere grad end vi gør nu

Det gør man ikke ved et forbud - så langt er vi meget enige - men første babystep må være aldrig at omtale kvinder og deres kønsdele som brugsgenstande.

Så fat det dog! (som du så fint udtrykte det)

Del dette indlæg


Link til indlæg

Deltag i samtalen

Du kan oprette et indlæg nu og oprette dig som bruger bagefter. Hvis du allerede har oprettet en bruger, så log ind her for at oprette et indlæg med den bruger.

Gæst
Svar på denne tråd...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...