Generelle betingelser

Betingelser for annoncering på Eroguide

Du accepterer, ved din anvendelse af Eroguide og de dertilhørende services, nedenstående betingelser. Eroguide kan til enhver tid, og uden forvarsel, tilføje, slette eller ændre i disse betingelser, og det er altid annoncørens eget ansvar og pligt at holde sig ajour med de gældende betingelser.

Det er kun tilladt at uploade materiale til Eroguide, som du selv ejer rettigheder til at benytte. Dette gælder både billeder og tekst. Når du uploader materiale til Eroguide, giver du Eroguide en tidsubegrænset og non-eksklusiv ret til at benytte det uploadede materiale. Hvis du sletter din annoncørbruger, vil det materiale, du har uploadet, dog altid blive slettet.

Det er ikke tilladt at benytte sin annonce udelukkende til at reklamere for sin egen hjemmeside eller til at sælge billeder, videoer eller webcamshows. Overtrædes denne regel, vil din annonce blive slettet, og din bruger blive spærret.

En bortvisning fra forummet vil i samme omgang betyde, at man mister adgangen til at administrere sin annonceprofil. Det abonnement, man har ifb. med ens annonceprofil, vil i samme omgang blive sat til tvungen udløb. Altså vil annonceprofilen stadig være synlig, indtil det aktive abonnements forfaldsdato. Ønsker man ens abonnement deaktiveret med det samme, pga. disse restriktioner, kan man kontakte os for at få det gjort.

Tilbageværende betalt annoncering vil IKKE blive refunderet, såfremt din bruger bliver spærret grundet overtrædelse af vores betingelser.

Ulovlige aktiviteter

Alle ulovlige aktiviteter (herunder salg af medicin) anmeldes til politiet, og kontoen bliver spærret, uden varsel. Eventuel annoncetid bliver IKKE refunderet.

For at bruge Eroguide skal du bekræfte, at du er fyldt mindst 18 år. Såfremt det bliver opdaget, at du som mindreårig benytter Eroguide, vil din profil blive spærret omgående.