Hop til indhold

Recommended Posts

Skrevet (edited)

Link først: https://annoncelight.dk/showad/317984

Efter at have luret lidt på Katrin i en dags tid, besluttede jeg mig for at tage chancen. Da jeg ikke kunne finde nogle anmeldelser herinde, var jeg en smule skeptisk. Jeg plejer helst ikke at være den, der tager en for holdet. Jeg følte mig dog af en eller anden grund overbevist om, at hun var det værd. 

Jeg ankommer til stedet, og efter et par minutters mano a mano med den automatiske døråbner, kunne jeg endelig stå tilbage som sejrsherren. Allerede en god aften.

Den forholdsvis lange cykeltur til adressen og den semi-ødelagte døråbner skulle ikke vise sig at være den eneste modstander på min tur. Lejligheden lå på hele 6. etage, og bentøjet måtte endnu en gang straffes. Jeg var nu begyndt at tro, at jeg bare ville ende med at betale for en lur.

Jeg bliver budt indenfor, og Katrin står lidt gemt væk bag døren, i det hun åbner den op. Da hun viser sig, bliver jeg dog blæst bagover. Sikke en smuk pige, langt smukkere end på hendes billeder. Dog ikke at de ikke er vellignende, jeg er bare ikke altid fan af de photoshoppede modelbilleder. Katrin er vanvittig nem at snakke med, og virker på ingen måde til at have travlt. Hun har en dejlig udstråling både på udseende og personlighed.

Lejligheden er helt fin, omend en smule steril og tom. Den var dog veloplyst og meget ren. 

Jeg får lagt tøjet på stolen, og lægger mig hen ved siden af den dejlige dame, som har taget sin sorte negligé af, og nu kun er iført sort undertøj og strømpebukser.

Vi begynder at kysse let, og den selvtillid jeg havde erhvervet mig i min kamp med døråbneren, forlader mig dog efter 10 sekunders kamp med spændet på pigens BH. I sandhed en værdig modstander.

Jeg får besked på at læne mig tilbage, og Katrin tager min semi-nervøse ven i munden. Et ganske godkendt blowjob, som er både nærværende og behageligt. Efter et par minutter kysser hun mig blidt igen, og får diskret smidt et kondom på mig, og sætter sig ovenpå mig. Hun har en super dejlig og blød krop, som jeg ikke kunne lade være med at holde tæt til mig her.

Sådan fortsætter det i flere stillinger, og jeg får vendt og drejet hende godt rundt. 

Hun virker igen meget nærværende og super fræk, og jeg fik ærlig talt fornemmelsen af, at der faktisk var kemi. Det var ikke noget med, at man følte sig skyndt på eller at hun egentlig bare gerne vil videre i programmet. 

Jeg får til sidst taget kondomet af, og afslutter ud over hendes krop. Man er vel en gentleman, så jeg hjælper hende en smule med at gøre rent. Jeg er godt træt her, og får at vide, at jeg bare skal lægge mig ned og slappe af. Vi småsnakker lidt i nogle minutter, og det viser sig, at hun faktisk er helt ny i gamet. Det er måske derfor, hun virker så fantastisk naturlig og super sød, så det er altså med at være ordentlig med hende. 

Jeg bliver tilbudt et bad, og mens jeg er på badeværelset, lægger jeg mærke til, at hun har skruet op for musikken og synger livligt med. Jeg tog mig selv i at tænke; gid jeg dog bare kunne blive her. Altså i lejligheden. Ikke i badet. Så beskidt var jeg heller ikke.

Akavet som jeg altid formår at være, forsøger jeg at sige tak for i aften og farvel. Jeg er dog stadig lidt målløs over, hvad der lige var sket. Alt i alt en glimrende oplevelse, og Katrin er simpelthen en perle.

Pigen: 10/10

Sex: 10/10

Nærvær: 10/10

Stedet: 8/10

Gentagelsesfare: 10/10

Mine evner til at spænde en BH op: 3/10

Redigeret af Parsnip

Del dette indlæg


Link til indlæg
Parsnip skrev, for 7 timer siden:

Link først: https://annoncelight.dk/showad/317984

Efter at have luret lidt på Katrin i en dags tid, besluttede jeg mig for at tage chancen. Da jeg ikke kunne finde nogle anmeldelser herinde, var jeg en smule skeptisk. Jeg plejer helst ikke at være den, der tager en for holdet. Jeg følte mig dog af en eller anden grund overbevist om, at hun var det værd. 

Jeg ankommer til stedet, og efter et par minutters mano a mano med den automatiske døråbner, kunne jeg endelig stå tilbage som sejrsherren. Allerede en god aften.

Den forholdsvis lange cykeltur til adressen og den semi-ødelagte døråbner skulle ikke vise sig at være den eneste modstander på min tur. Lejligheden lå på hele 6. etage, og bentøjet måtte endnu en gang straffes. Jeg var nu begyndt at tro, at jeg bare ville ende med at betale for en lur.

Jeg bliver budt indenfor, og Katrin står lidt gemt væk bag døren, i det hun åbner den op. Da hun viser sig, bliver jeg dog blæst bagover. Sikke en smuk pige, langt smukkere end på hendes billeder. Dog ikke at de ikke er vellignende, jeg er bare ikke altid fan af de photoshoppede modelbilleder. Katrin er vanvittig nem at snakke med, og virker på ingen måde til at have travlt. Hun har en dejlig udstråling både på udseende og personlighed.

Lejligheden er helt fin, omend en smule steril og tom. Den var dog veloplyst og meget ren. 

Jeg får lagt tøjet på stolen, og lægger mig hen ved siden af den dejlige dame, som har taget sin sorte negligé af, og nu kun er iført sort undertøj og strømpebukser.

Vi begynder at kysse let, og den selvtillid jeg havde erhvervet mig i min kamp med døråbneren, forlader mig dog efter 10 sekunders kamp med spændet på pigens BH. I sandhed en værdig modstander.

Jeg får besked på at læne mig tilbage, og Katrin tager min semi-nervøse ven i munden. Et ganske godkendt blowjob, som er både nærværende og behageligt. Efter et par minutter kysser hun mig blidt igen, og får diskret smidt et kondom på mig, og sætter sig ovenpå mig. Hun har en super dejlig og blød krop, som jeg ikke kunne lade være med at holde tæt til mig her.

Sådan fortsætter det i flere stillinger, og jeg får vendt og drejet hende godt rundt. 

Hun virker igen meget nærværende og super fræk, og jeg fik ærlig talt fornemmelsen af, at der faktisk var kemi. Det var ikke noget med, at man følte sig skyndt på eller at hun egentlig bare gerne vil videre i programmet. 

Jeg får til sidst taget kondomet af, og afslutter ud over hendes krop. Man er vel en gentleman, så jeg hjælper hende en smule med at gøre rent. Jeg er godt træt her, og får at vide, at jeg bare skal lægge mig ned og slappe af. Vi småsnakker lidt i nogle minutter, og det viser sig, at hun faktisk er helt ny i gamet. Det er måske derfor, hun virker så fantastisk naturlig og super sød, så det er altså med at være ordentlig med hende. 

Jeg bliver tilbudt et bad, og mens jeg er på badeværelset, lægger jeg mærke til, at hun har skruet op for musikken og synger livligt med. Jeg tog mig selv i at tænke; gid jeg dog bare kunne blive her. Altså i lejligheden. Ikke i badet. Så beskidt var jeg heller ikke.

Akavet som jeg altid formår at være, forsøger jeg at sige tak for i aften og farvel. Jeg er dog stadig lidt målløs over, hvad der lige var sket. Alt i alt en glimrende oplevelse, og Katrin er simpelthen en perle.

Pigen: 10/10

Sex: 10/10

Nærvær: 10/10

Stedet: 8/10

Gentagelsesfare: 10/10

Mine evner til at spænde en BH op: 3/10

Hvilken del af odense er det i?

Del dette indlæg


Link til indlæg
most wanted skrev, for 4 timer siden:

Hvilken del af odense er det i?

Ikke langt fra KFC.

Del dette indlæg


Link til indlæg

Det lyder præcist det samme sted som der hvor jeg mødte Jolly Muna, hun er dog taget hjem nu. Mon det er hendes aflyser?:biggrin:

Beskrivelsen på profilen er også meget ens, dørtelefonen drillede også ved mig og det var også på sjette sal lige ved KFC:)

Del dette indlæg


Link til indlæg
Parsnip skrev, den 5/3/2021 at 11:04 PM:

Link first:  https://annoncelight.dk/showad/317984

After lurking a bit on Katrin for a day’s time, I decided to take the chance. Since I could not find any reviews in here, I was a bit skeptical. I tend not to be the one to take one for the team. I did, however, for some reason feel convinced that she was worth it. 

I arrive at the place, and after a few minutes of mano a mano with the automatic door opener, I was finally able to stand back as the victor. Already a good evening.

The relatively long bike ride to the address and the semi-broken door opener should not prove to be the only opponent on my ride. The apartment was on the entire 6th floor, and the leg clothes had to be punished once again. I was now starting to think I would just end up paying for a nap.

I'm invited inside, and Katrin stands a little tucked away behind the door as she opens it. When she shows up, though, I get blown backwards. What a beautiful girl, far more beautiful than in her pictures. However, not that they are not likeable, I just am not always a fan of the photoshopped model photos. Katrin is insanely easy to talk to, and in no way seems to be in a hurry. She has a lovely charisma both in appearance and personality.

The apartment is quite nice, albeit a bit sterile and empty. However, it was well lit and very clean. 

I get to put the clothes on the chair, and lie down next to the lovely lady, who has taken off her black negligee and is now only wearing black underwear and tights.

We start kissing lightly, and the confidence I had gained in my fight with the door opener, however, leaves me after 10 seconds of fighting with the buckle on the girl's bra. Truly a worthy opponent.

I am told to sit back and Katrin takes my semi-nervous friend by the mouth. A quite approved blowjob, which is both present and enjoyable. After a few minutes, she kisses me gently again, and discreetly throws a condom at me, and sits on top of me. She has a super nice and soft body that I could not help but hold close to me here.

This is how it continues in several positions, and I get to turn and turn her around well. 

She again seems very present and super naughty and I honestly got the feeling that there was actually chemistry. It did not matter that you felt rushed or that she really just wanted to move on in the program. 

I finally get the condom removed, and finish off over her body. You're probably a gentleman, so I'm helping her clean up a bit. I'm well tired here, and am told I should just lie down and relax. We chat a bit for a few minutes and it turns out that she is actually completely new to the game. Maybe that's why she seems so amazingly natural and super cute, so it's about being proper with her. 

I am offered a bath, and while I am in the bathroom, I notice that she has turned up the music and sings lively along. I caught myself thinking; wish I could just stay here though. So in the apartment. Not in the bathroom. I was not so dirty either.

Awkward as I always manage to be, I try to say thank you for tonight and goodbye. However, I'm still a little speechless over what had just happened. All in all, an excellent experience and Katrin is simply a gem.

Girl: 10/10

Sex: 10/10

Attendance: 10/10

Location: 8/10

Danger of recurrence: 10/10

My abilities to fasten a bra up: 3/10

Thanks for the review. She looks a bit chubby. How would you describe her body?

Del dette indlæg


Link til indlæg
Jok7r skrev, for 12 timer siden:

Thanks for the review. She looks a bit chubby. How would you describe her body?

Well she is not a super skinny girl, I would say she has curves :) For me though she has a great body. I would not say chubby, but maybe another person would. She has a very nice and full butt, and medium-sized breasts.

Del dette indlæg


Link til indlæg

Så var jeg sku lige forbi skønheden (perfekt krop til mig), kæft hun er sød, naturlig og har humor.

På trods af at hun havde været i byen og handle (forsinket), så var det vente tiden værd, billeder go home, hun er langt flottere i virkeligheden.

Til dem der nu spørger om stedet, så er det semi diskret, jeg havde ingen problemer med stedet, andet end parkering :-)

Hun får helt klart 10/10 i min bog, normalt er jeg mest til Danske piger, MEN ovenstående anmeldelse fik mig til at blive nysgerrig, og skuffet blev jeg så absolut ikke.

Jeg skal passe på hun kan nemt blive til en gentagelse eller mange.

Del dette indlæg


Link til indlæg
FynDK skrev, for 3 timer siden:

Så var jeg sku lige forbi skønheden (perfekt krop til mig), kæft hun er sød, naturlig og har humor.

På trods af at hun havde været i byen og handle (forsinket), så var det vente tiden værd, billeder go home, hun er langt flottere i virkeligheden.

Til dem der nu spørger om stedet, så er det semi diskret, jeg havde ingen problemer med stedet, andet end parkering :-)

Hun får helt klart 10/10 i min bog, normalt er jeg mest til Danske piger, MEN ovenstående anmeldelse fik mig til at blive nysgerrig, og skuffet blev jeg så absolut ikke.

Jeg skal passe på hun kan nemt blive til en gentagelse eller mange.

Hun er nemlig helt fantastisk :)

Del dette indlæg


Link til indlæg

Semi er det et udtryk som kun bruges på Fyn, eller er det kun mig som ikke kender udtrykket?

Beklager hvis det opfattes som afsporing 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Tv 2 skrev, for 3 timer siden:

Semi er det et udtryk som kun bruges på Fyn, eller er det kun mig som ikke kender udtrykket?

Beklager hvis det opfattes som afsporing 

Det er et engelsk ord, som anvendes i flere sammenhænge, f.eks. i elektronikken: semiconductor (halvleder, f.eks. en transistor eller en diode). Eller semiautomatic (halvautomatisk f.eks. inden for styring og regulering).

Del dette indlæg


Link til indlæg
Tv 2 skrev, for 5 timer siden:

Semi er det et udtryk som kun bruges på Fyn, eller er det kun mig som ikke kender udtrykket?

Beklager hvis det opfattes som afsporing 

Jeg lærte det i hvert fald først, da jeg flyttede til Fyn. Når man har semi på, så er pikken kun halvstiv ;-)

Del dette indlæg


Link til indlæg
HurrDurr skrev, for 13 timer siden:

Hvor i Odense er hun henne af? Er det samme sted ved KFC?

Nope, det er omkring banegården og Kongens have, du får adressen når du har en aftale med hende.

Del dette indlæg


Link til indlæg

Hej alle,

Så mangler vi vel bare et opdateret link. Der er en pige som bruger benævnelsen som går igen her i anmeldelsen - men man ved jo aldrig. Det lyder spændende.

God aften.

 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Darwin65 skrev, for 13 timer siden:

Hej alle,

Så mangler vi vel bare et opdateret link. Der er en pige som bruger benævnelsen som går igen her i anmeldelsen - men man ved jo aldrig. Det lyder spændende.

God aften.

 

Søg på navnet og du vil finde hende. Hun linker selv til denne anmeldelse i hendes annonce

Del dette indlæg


Link til indlæg

Deltag i samtalen

Du kan oprette et indlæg nu og oprette dig som bruger bagefter. Hvis du allerede har oprettet en bruger, så log ind her for at oprette et indlæg med den bruger.

Gæst
Svar på denne tråd...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...