Guest Morisot

Er der en voldtægts-epidemi i Sverige?

41 indlæg i denne tråd

Guest Morisot

Jeg kan forstå, at Sverige er ved at falde fra hinanden og blandt andet befinder sig midt i en voldtægts-epidemi. Årligt anmeldes der godt nok også over 6000 voldtægter i  i Sverige mod eksempelvis kun omkring 500 i Danmark - altså 12 gange flere voldtægter i Sverige i henhold til statistikken. I en international sammenligning skulle Sverige så også være det land, hvor der anmeldes/begåes suverænt flest voldtægter i forhold til indbyggertallet.  Nu kommer jeg selv en del i Sverige, og har godt nok svært ved at tro på det skulle være rigtigt. Jeg har derfor brugt en rastløs "sommeraften" på at forstå de svenske tal. Ikke overraskende er der gode forklaringer på de høje tal for Sverige.

Den første (og vigtigste) forklaring er, at i statistikken for anmeldelser bruger Sverige antal voldtægter og ikke antal anmeldelser. Det skal forstås på den måde, at hvis eksempelvis en hustru anmelder, at hun inden for de seneste to uger er blevet voldtaget syv gange af sin mand, så indgår det som syv voldtægter i statistikken i Sverige. I stort set alle andre lande (inklusiv Danmark) tæller det kun som én anmeldt voldtægt i statistikken (i det omfang man overhovedet anderkender, at en mand kan voldtage sin hustru). Det gør jo en kæmpe forskel og gør det stort set umuligt, at sammenligne Sverige med ande lande - ihvertfald når vi taler om anmeldte voldtægter. Man kan læse lidt om problematikken her http://www.government.se/articles/2017/02/facts-about-migration-and-crime-in-sweden/

Den anden væsentlige forklaring er, at Sverige har strammet deres voldtægtslovgivning i 2005 (vigtigst) og 2013 og formentlig har Sverige den strammeste voldtægtslovgivning i verden (spørg bare Julian Assange fra WikiLeaks). Primært som følge af lovændringen steg anmeldelsen af voldtægter alene i 2005 med godt 50%. Lovændringerne betyder først og fremmest, at det som udgangspunkt ikke er et krav, at offeret viser modvilje og det er legitimt for offeret at reagere med passivitet. Det betyder eksempelvis, at man skal være meget forsigtig med at have sex med en fuld kvinde i Sverige (man kan læse mere om det i linket ovenfor)

Man kan dog få en idé om voldtægtsniveauet i Sverige i forhold til andre lande, ved istedet at se på antal voldtægtsdømte - man kommer ihvertfald ud overproblemet med at der kan være flere voldtægte i en anmeldelse. I figuren nedenfor kan man se, at det gennemsnitlige antal voldtægtsdømte i årene op til stramningen af loven i 2005 var under 120 årligt. Til sammenligning var antallet af voldtægtsdømte i Danmark i den periode over 60.  Det betyder jo, at der ikke var den store forskel på voldtægtsniveauet i Sverige og Danmark i disse år, hvis man korrigerer for størrelsen af befolkningen (Sveriges befolkning godt 60% større) 

595c0fc756a94_ScreenShot2017-07-04at21_26_54.thumb.png.95486bf853bb0659a470154009e93ab6.png

Kilde: http://www.bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik.html

Som det kan ses steg voldtægtsdomme markant i 2005 (markeret med blåt) i forbindelse med lovændringen (+40%), men er siden faldet noget tilbage og antallet af voldtægtsdømte har været relativt stabilt de seneste 6 år med et lille fald i 2015 og 2016. Niveauet for voldtægtsdomme er i øjeblikket tilbage på niveauet fra starten af 90'ene og da befolkningen siden er steget, er antallet af voldtægtsdomme i forhold til indbyggertallet faldet siden starten af 90'erne.

Den store stigning i anmeldelser af voldtægter skete i perioden 2004-2009, men siden har anmeldte voldtægter  været nogenlunde uændret (ligesom voldtægtsdomme). I figuren nedenfor har jeg sammenlignet anmeldte voldtægter med antal opholdstilladelser, der er givet til flygtninge. Det fleste vil nok give mig ret i, at det er svært at se en klar sammenhæng. I den periode hvor voldtægtsanmeldelserne steg markant, var der ingen mærkbar stigning i tilstrømningen af flygtninge (lovændringen i 2005 den mest sandsynlige forklaring på stigningen i anmeldelserne). På den anden side har de seneste års kraftige stigning i flygningestrømmen endnu ikke slået ud i voldtægtstatistikken - hverken anmeldelser eller voldtægtsdomme

595c177226f30_ScreenShot2017-07-04at21_10_37.thumb.png.06d32d192a968f3d3211c4a8f26550a8.png

Data for opholdstilladelser:  https://www.migrationsverket.se/download/18.4100dc0b159d67dc614c03d/1498556488892/Beviljade+uppehållstillstånd+1980-2016.pdf

Min konklusion er derfor, at Sverige med hensyn til voldtægter formentligt ikke adskiller sig dramatisk fra Danmark. De forskelle der er opstået, ser primært ud til at have baggrund i de lovstramninger, der er gennemført i Sverige. Desuden har der ikke været nogen nævneværdig  vækst i voldtægter i de seneste 6-7 år i Sverige.

Det er ikke det samme som at sige at Sverige ikke har udfordringer, men at påpege at de nok ikke er så dramatisk forskellige fra dem, vi selv står over for i Danmark. Det er heller ikke et forsøg på at benægte, at udlændinge hyppigere begår voldtægt, for der er også forholdsvis klart dokumenteret i statistikken, selv om man kan være uenig om omfanget.

Først og fremmest er det en opfordring, at diskussionen så vidt mulig foregår på et oplyst grundlag. Jeg må da indrømme, at det stadig mig en gåde, at nogen i ramme alvor kan tro, at der reelt skulle være tolv gange så mange  voldtægter i Sverige som i Danmark. Til dem skal der lyde et velmenende råd om at komme ind i kampen og bare en gang imellem bruge lidt kritisk sans og sund fornuft. 

 

 

Del dette indlæg


Link til indlæg

...Det er fordi Sverige i mange år har ført en lempelig asylpolitik og nu er landet jo godt "blandet" og så sker der noget i hovederne når "nysvenskere" og indvandere,  møder en typisk ung pige som feks en som hende her:

Swedish_Teen_cleavage.jpg

Del dette indlæg


Link til indlæg
Morisot skrev, for 6 timer siden:

Jeg kan forstå, at Sverige er ved at falde fra hinanden og blandt andet befinder sig midt i en voldtægts-epidemi. Årligt anmeldes der godt nok også over 6000 voldtægter i  i Sverige mod eksempelvis kun omkring 500 i Danmark - altså 12 gange flere voldtægter i Sverige i henhold til statistikken. I en international sammenligning skulle Sverige så også være det land, hvor der anmeldes/begåes suverænt flest voldtægter i forhold til indbyggertallet.  Nu kommer jeg selv en del i Sverige, og har godt nok svært ved at tro på det skulle være rigtigt. Jeg har derfor brugt en rastløs "sommeraften" på at forstå de svenske tal. Ikke overraskende er der gode forklaringer på de høje tal for Sverige.

Den første (og vigtigste) forklaring er, at i statistikken for anmeldelser bruger Sverige antal voldtægter og ikke antal anmeldelser. Det skal forstås på den måde, at hvis eksempelvis en hustru anmelder, at hun inden for de seneste to uger er blevet voldtaget syv gange af sin mand, så indgår det som syv voldtægter i statistikken i Sverige. I stort set alle andre lande (inklusiv Danmark) tæller det kun som én anmeldt voldtægt i statistikken (i det omfang man overhovedet anderkender, at en mand kan voldtage sin hustru). Det gør jo en kæmpe forskel og gør det stort set umuligt, at sammenligne Sverige med ande lande - ihvertfald når vi taler om anmeldte voldtægter. Man kan læse lidt om problematikken her http://www.government.se/articles/2017/02/facts-about-migration-and-crime-in-sweden/

Den anden væsentlige forklaring er, at Sverige har strammet deres voldtægtslovgivning i 2005 (vigtigst) og 2013 og formentlig har Sverige den strammeste voldtægtslovgivning i verden (spørg bare Julian Assange fra WikiLeaks). Primært som følge af lovændringen steg anmeldelsen af voldtægter alene i 2005 med godt 50%. Lovændringerne betyder først og fremmest, at det som udgangspunkt ikke er et krav, at offeret viser modvilje og det er legitimt for offeret at reagere med passivitet. Det betyder eksempelvis, at man skal være meget forsigtig med at have sex med en fuld kvinde i Sverige (man kan læse mere om det i linket ovenfor)

Man kan dog få en idé om voldtægtsniveauet i Sverige i forhold til andre lande, ved istedet at se på antal voldtægtsdømte - man kommer ihvertfald ud overproblemet med at der kan være flere voldtægte i en anmeldelse. I figuren nedenfor kan man se, at det gennemsnitlige antal voldtægtsdømte i årene op til stramningen af loven i 2005 var under 120 årligt. Til sammenligning var antallet af voldtægtsdømte i Danmark i den periode over 60.  Det betyder jo, at der ikke var den store forskel på voldtægtsniveauet i Sverige og Danmark i disse år, hvis man korrigerer for størrelsen af befolkningen (Sveriges befolkning godt 60% større) 

595c0fc756a94_ScreenShot2017-07-04at21_26_54.thumb.png.95486bf853bb0659a470154009e93ab6.png

Kilde: http://www.bra.se/brott-och-statistik/kriminalstatistik.html

Som det kan ses steg voldtægtsdomme markant i 2005 (markeret med blåt) i forbindelse med lovændringen (+40%), men er siden faldet noget tilbage og antallet af voldtægtsdømte har været relativt stabilt de seneste 6 år med et lille fald i 2015 og 2016. Niveauet for voldtægtsdomme er i øjeblikket tilbage på niveauet fra starten af 90'ene og da befolkningen siden er steget, er antallet af voldtægtsdomme i forhold til indbyggertallet faldet siden starten af 90'erne.

Den store stigning i anmeldelser af voldtægter skete i perioden 2004-2009, men siden har anmeldte voldtægter  været nogenlunde uændret (ligesom voldtægtsdomme). I figuren nedenfor har jeg sammenlignet anmeldte voldtægter med antal opholdstilladelser, der er givet til flygtninge. Det fleste vil nok give mig ret i, at det er svært at se en klar sammenhæng. I den periode hvor voldtægtsanmeldelserne steg markant, var der ingen mærkbar stigning i tilstrømningen af flygtninge (lovændringen i 2005 den mest sandsynlige forklaring på stigningen i anmeldelserne). På den anden side har de seneste års kraftige stigning i flygningestrømmen endnu ikke slået ud i voldtægtstatistikken - hverken anmeldelser eller voldtægtsdomme

595c177226f30_ScreenShot2017-07-04at21_10_37.thumb.png.06d32d192a968f3d3211c4a8f26550a8.png

Data for opholdstilladelser:  https://www.migrationsverket.se/download/18.4100dc0b159d67dc614c03d/1498556488892/Beviljade+uppehållstillstånd+1980-2016.pdf

Min konklusion er derfor, at Sverige med hensyn til voldtægter formentligt ikke adskiller sig dramatisk fra Danmark. De forskelle der er opstået, ser primært ud til at have baggrund i de lovstramninger, der er gennemført i Sverige. Desuden har der ikke været nogen nævneværdig  vækst i voldtægter i de seneste 6-7 år i Sverige.

Det er ikke det samme som at sige at Sverige ikke har udfordringer, men at påpege at de nok ikke er så dramatisk forskellige fra dem, vi selv står over for i Danmark. Det er heller ikke et forsøg på at benægte, at udlændinge hyppigere begår voldtægt, for der er også forholdsvis klart dokumenteret i statistikken, selv om man kan være uenig om omfanget.

Først og fremmest er det en opfordring, at diskussionen så vidt mulig foregår på et oplyst grundlag. Jeg må da indrømme, at det stadig mig en gåde, at nogen i ramme alvor kan tro, at der reelt skulle være tolv gange så mange  voldtægter i Sverige som i Danmark. Til dem skal der lyde et velmenende råd om at komme ind i kampen og bare en gang imellem bruge lidt kritisk sans og sund fornuft. 

 

 

Uden at vide det, så tror jeg ikke at de fleste voldtægtsanmelderser, handler om kvinder som er blevet voldtaget flere gange i løbet af en periode, din vigtigste forklaring.

Din anden forklaring, at der er stor forskel på definitionen af voldtægt Sverige vs Danmark, det er der ikke !!!!

Til gengæld er politiet i Sveriges under et historisk pres, og rigtig mange anmeldelse bliver lagt ned, hver 5. Polis overvejer at stoppe, og aldrig tidligere er så mange poliser under 40 år stoppet. 

 På trods af at den svenske regering officielt flere gange har udtrykt at Sverige aldrig har været tryggere, så vil de ansætte 10.000 flere betjente frem til 2024. Fordi at det aldrig har været tryggere ????????

Jeg kommer selv ugentligt i Sverige og den svenske befolkning oplever selv en markant stigning i kriminalitet, herunder voldtægter, de svenskare som jeg taler med, mener at det er gerningsmændene som der bliver taget hensyn til, de oplever absolut ikke at Sverige skulle have en stram lovgivning på det område. Ca.hver 3. svenske kvinde føler sig utryg ved at være ude efter mørkets frembrud. 

Der har næsten aldrig tidligere i Sverige været gruppevoldtægter, disse er eksploderet de sisdste år, herunder også gruppevoldtægter af drenge. Seksuelle overgreb steg 20 % fra 2015 til 2016 !!!!!!

Den venstreorienterede og politisk korrekte elite i Sverige forsøger med alle midler at tale problemet ned, at det er definitionen, at svenske kvinder melder oftere end andre, at det er racistisk propaganda, etc etc.....men uanset hvordan de vender og drejer det så står ikke etniske svenskere for min. 70 % af alle voldtægter/anmeldelser i Sverige. Det er jo de samme procenter i Danmark, 2 ud af 3 voldtægter begås af ikke etniske danskere, problemet i Sverige er jo netop det store antal indvandrere. Jeg mener helt klart at der er sammenhæng med stor ikke-vestlig indvandring og stigninger i seksuelle overgreb !!!

http://vaxjonyheter.se/flyktingpojke-misstanks-vara-45-ar-gammal-atalas-for-valdtakt-pa-12-aring/

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/blQll/15-domda-for-gruppvaldtakter-pa-pojkar/promo

http://www.friatider.se/tv-ensamkommande-misst-nkta-f-r-v-ldt-kt-mot-barn

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/fem-misstanks-for-gruppvaldtakt-mot-barn

http://www.expressen.se/kvallsposten/flyktingpojke-blev-valdtagen-pa-aker/

http://avpixlat.info/2017/01/22/tre-gripna-efter-live-sand-gruppvaldtakt-i-uppsala/

http://www.friatider.se/kvinna-gruppvaldtagen-i-visby

https://www.nordfront.se/gruppvaldtakt-pa-gotland-fem-man-anhallna.smr

http://www.expressen.se/gt/tva-begars-haktade-for-krogvaldtakt/

http://avpixlat.info/2017/03/07/skola-backar-nu-flyttas-de-tva-invandrade-valdtaktsmannen-i-stallet-for-valdtaktsoffret/

http://kriminellt.com/invandrare-bakom-gruppvaldtakten-pa-gotland/

http://www.friatider.se/flyktingbarn-fast-f-r-v-ldt-kt-i-kalmar

Du kan også gå ind på flashback.org , og få oplysninger om den svenske virkelighed.

 

 

 

Redigeret af Martyren

Del dette indlæg


Link til indlæg
Morisot skrev, for 7 timer siden:

Det er ikke det samme som at sige at Sverige ikke har udfordringer, men at påpege at de nok ikke er så dramatisk forskellige fra dem, vi selv står over for i Danmark. Det er heller ikke et forsøg på at benægte, at udlændinge hyppigere begår voldtægt, for der er også forholdsvis klart dokumenteret i statistikken, selv om man kan være uenig om omfanget.

Først og fremmest er det en opfordring, at diskussionen så vidt mulig foregår på et oplyst grundlag. Jeg må da indrømme, at det stadig mig en gåde, at nogen i ramme alvor kan tro, at der reelt skulle være tolv gange så mange  voldtægter i Sverige som i Danmark. Til dem skal der lyde et velmenende råd om at komme ind i kampen og bare en gang imellem bruge lidt kritisk sans og sund fornuft. 

 

 

Super godt indlæg, det er en ren og sober gennemgang af statistikkerne og helt som forventet bliver det imødegået med en række enkeltsager, udokumenterede påstande og useriøse indlæg. 

Del dette indlæg


Link til indlæg

Jeg vil dog give dig ret i at Sverige ikke er det land i verden med 2. flest voldtægter, det handler naturligvis om at man i de fleste vestlige lande anmelder voldtægter, hvilket ikke er tilfældet i mange arabiske lande, af frygt for æresdrab, udstødelse, vold, etc. Men forskellen på hvordan man definerer voldtægter, anmeldelser i Sverige og de øvrigt nordiske lande er stort set ens. 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Martyren skrev, for 50 minutter siden:

Uden at vide det, så tror jeg ikke at de fleste voldtægtsanmelderser, handler om kvinder som er blevet voldtaget flere gange i løbet af en periode, din vigtigste forklaring.

Din anden forklaring, at der er stor forskel på definitionen af voldtægt Sverige vs Danmark, det er der ikke !!!!

https://www.mm.dk/svensk-vold/

>>Den markante stigning i antallet af voldtægter i Sverige efter 2005 har også en logisk forklaring. I 2005 blev den svenske lovgivning om voldtægt nemlig strammet. Voldtægtsbegrebet blev udvidet, og det betød, at hændelser, der tidligere blev rubriceret som seksuel tvang eller udnyttelse nu også faldt under voldtægtskategorien.<<

 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Bear skrev, for 9 minutter siden:

Super godt indlæg, det er en ren og sober gennemgang af statistikkerne og helt som forventet bliver det imødegået med en række enkeltsager, udokumenterede påstande og useriøse indlæg. 

Hvis der var valg idag, ville over hver 5. vælger stemme på højre-partiet Sverigedemokraterne, som er et forholdsvis nyt parti, på trods af at medierne bekæmper dem og forsøger at fremstille dem som et nazistisk og racistisk parti.

En ting du ikke kan beskylde svenske medier for, er at fremme fremmedhadet, så hvor den almindelige borger i Sverige får sin kritiske holdning til indvandring fra, det kan man undre sig over, måske fra egne oplevelser.....måske....

Del dette indlæg


Link til indlæg
Martyren skrev, 1 time siden:

Det er jo de samme procenter i Danmark, 2 ud af 3 voldtægter begås af ikke etniske danskere

Det er så heller ikke korrekt, iflg Danmarks Statistik så er tallene for personer dømt for voldtægt som følger:

    2011 2012 2013 2014 2015 Total
Voldtægt Personer med dansk oprindelse 28 43 30 18 31 150
  Indvandrere fra vestlige lande 1 1 2 1 2 7
  Indvandrere fra ikke-vestlige lande 14 14 15 12 12 67
  Efterkommere fra vestlige lande 0 0 0 0 0 0
  Efterkommere fra ikke-vestlige lande 2 1 1 5 4 13

Del dette indlæg


Link til indlæg
Bear skrev, for 5 minutter siden:

https://www.mm.dk/svensk-vold/

>>Den markante stigning i antallet af voldtægter i Sverige efter 2005 har også en logisk forklaring. I 2005 blev den svenske lovgivning om voldtægt nemlig strammet. Voldtægtsbegrebet blev udvidet, og det betød, at hændelser, der tidligere blev rubriceret som seksuel tvang eller udnyttelse nu også faldt under voldtægtskategorien.<<

 

 

IMG_1798.PNG

Del dette indlæg


Link til indlæg
Bear skrev, for 2 minutter siden:

Det er så heller ikke korrekt, iflg Danmarks Statistik så er tallene for personer dømt for voldtægt som følger:

    2011 2012 2013 2014 2015 Total
Voldtægt Personer med dansk oprindelse 28 43 30 18 31 150
  Indvandrere fra vestlige lande 1 1 2 1 2 7
  Indvandrere fra ikke-vestlige lande 14 14 15 12 12 67
  Efterkommere fra vestlige lande 0 0 0 0 0 0
  Efterkommere fra ikke-vestlige lande 2 1 1 5 4 13

Undskyld, voldtægter OG voldtægtsforsøg

IMG_1814.PNG

Redigeret af Martyren

Del dette indlæg


Link til indlæg
Martyren skrev, for 4 minutter siden:

 

IMG_1798.PNG

Bemærk iøvrigt årstallet for lovens indførelse (2005), hvilket jo er præcis hvad jeg m.fl. har påpeget flere gange når du poster dit tendensiøse forsøg på at korrelere stigningen efter 2005 med antallet af tildelte opholdstilladelser. 

Helt ærligt blot mellem os to (og hvem der ellers måtte læse med ;) ) så kan du vist godt selv se at du er lidt på vildspor her, ik'?

Jeg benægter IKKE at indvandrere fra ikke-vestlige lande er overrepræsenteret i statistikkerne, men det er altså ikke så voldsomt som du forsøger at gøre det til.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Bear skrev, for 15 minutter siden:

https://www.mm.dk/svensk-vold/

>>Den markante stigning i antallet af voldtægter i Sverige efter 2005 har også en logisk forklaring. I 2005 blev den svenske lovgivning om voldtægt nemlig strammet. Voldtægtsbegrebet blev udvidet, og det betød, at hændelser, der tidligere blev rubriceret som seksuel tvang eller udnyttelse nu også faldt under voldtægtskategorien.<<

 

Seksuel tvang og udnyttelse, det lyder vel også ret groft ???

Her er den danske og svenske  definition, jeg ser ikke den store forskel.

 

 

IMG_1861.PNG

IMG_1798.PNG

Del dette indlæg


Link til indlæg
Bear skrev, for 4 minutter siden:

Bemærk iøvrigt årstallet for lovens indførelse (2005), hvilket jo er præcis hvad jeg m.fl. har påpeget flere gange når du poster dit tendensiøse forsøg på at korrelere stigningen efter 2005 med antallet af tildelte opholdstilladelser. 

Helt ærligt blot mellem os to (og hvem der ellers måtte læse med ;) ) så kan du vist godt selv se at du er lidt på vildspor her, ik'?

Jeg benægter IKKE at indvandrere fra ikke-vestlige lande er overrepræsenteret i statistikkerne, men det er altså ikke så voldsomt som du forsøger at gøre det til.

Jeg har ikke talt om opholdstilladelser, men generel indvandring fra ikke vestlige lande, stråmand.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Bear skrev, for 16 minutter siden:

Bemærk iøvrigt årstallet for lovens indførelse (2005), hvilket jo er præcis hvad jeg m.fl. har påpeget flere gange når du poster dit tendensiøse forsøg på at korrelere stigningen efter 2005 med antallet af tildelte opholdstilladelser. 

Helt ærligt blot mellem os to (og hvem der ellers måtte læse med ;) ) så kan du vist godt selv se at du er lidt på vildspor her, ik'?

Jeg benægter IKKE at indvandrere fra ikke-vestlige lande er overrepræsenteret i statistikkerne, men det er altså ikke så voldsomt som du forsøger at gøre det til.

2 ud af 3 voldtægter/voldtægtsforsøg er ikke voldsomt ?

82 % af bandemedlemmer er ikke voldsomt ? 

34 % af kontanthjælpsmodtagerne er ikke voldsomt ?

84 % af samtlige ægtepar hvor begge er på kontanthjælp er ikke voldsomt ?

Ove Dahl, fhv chef for afdeling for personfarlig kriminalitet i Københavns politi, sagde at 95 % af afdelingens sager-og de omhandler bl.a. røveri, vold, mord, voldtægt, mishandling, bliver begået af en gerningsmand med et ikke dansk klingende navn.

3000 jihadister i Sverige er ikke voldsomt ? ( iflg. SÄPO )

 

 

Redigeret af Martyren

Del dette indlæg


Link til indlæg
Martyren skrev, for 12 minutter siden:

Jeg har ikke talt om opholdstilladelser, men generel indvandring fra ikke vestlige lande, stråmand.

Var det ikke dig der postede korreleringerne mellem antallet af voldtægter i Sverige og antallet af tildelte opholdstilladelser? Hvis ikke så må du undskylde.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Martyren skrev, 1 time siden:

Måske, men København er et godt eksempel på hvordan befolkningssammensætningen bliver i resten af landet i fremtiden.

Så er vi nu enige om at indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande IKKE står for 2 ud af 3 voldtægter i Danmark men snarere omvendt?

Del dette indlæg


Link til indlæg
Bear skrev, for 3 timer siden:

Så er vi nu enige om at indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande IKKE står for 2 ud af 3 voldtægter i Danmark men snarere omvendt?

Nej vi er absolut ikke enige !

Om det er 2 ud af 3 i København og 1 ud af 3 i resten af landet gør vil ikke noget som helst bedre.....de er voldsomt overrepræsenteret !

 

IMG_1813.PNG

Del dette indlæg


Link til indlæg
Martyren skrev, for 16 minutter siden:

Nej vi er absolut ikke enige !

Om det er 2 ud af 3 i København og 1 ud af 3 i resten af landet gør vil ikke noget som helst bedre.....de er voldsomt overrepræsenteret !

 

Igen udbreder du "fake news". Det er IKKE 1 ud af 3 i "resten af landet", det er 1 ud af 3 i HELE landet. 

Hvorfor vil du ikke forholde dig til tallene direkte fra Danmarks Statistik?

Og som sagt, jeg benægter IKKE at ikke vestlige indvandrere er overrepræsenterede, men når du vedbliver med at fordreje tallene, så er det altså svært at diskutere på et sagligt grundlag. 

Og hvis du endelig vil påvise en gruppe der er overrepræsenterede i stort set SAMTLIGE kriminalstatistikker, så tilhører vi begge den gruppe der står for over 75% af alle dømte personer i Danmark selvom vi kun udgør lidt under halvdelen af befolkningen. ;) 

 

Del dette indlæg


Link til indlæg

Opret en bruger eller log ind for at kommentere

Du skal være medlem for at kunne skrive en kommentar

Blev gratis medlem

Opret en bruger på Eroguide.dk. Det er helt gratis!

Opret en ny bruger

Log ind

Har du allerede en bruger? Log ind her.

Log ind nu