Hop til indhold
Rejsenetværk

Hvorfor ikke en slags privat til privat realkredit?

Recommended Posts

Nu er det jo en kendt sag at mennesker med frie midler kan få tæt på o% i rente, på at binde pengene som aftale indlån.

Hvis altså de ingen risiko vil løbe.

Du kan have både en halv og en hel million kr, som du når dine obligationer bliver udtrukket, ikke fornuftigt kan købe nye realkredit obligationer for.

Grunden til at lade pengene stå passivt på en konto i banken, kan så være at du vitterligt ikke har råd til at løbe en risiko fordi du skal leve af pengene som ældre.

I må gerne ryste på hovedet af min manglende finansielle indsigt, men kunne der ikke opdyrkes et marked for at yngre mennesker med ren klat restgæld, og massiv friværdi kunne låne et par hundredtusinde kr +/- til at betale restgælden ud?

Jeg forestiller mig at der stiftes et pantebrev, men at der hverken er noget der hedder stiftelsesomkostninger, bidrag eller andre løbende omkostninger.

Den rene rente kunne så være mellem 0,5 og 1,5 % eksempelvis?

Jeg er så godt klar over at det giver noget bøvl hvis lånet bliver misligholdt, og der skal gøres udlæg i pantet, eventuelt i yderste fald qua en tvangsauktion, men sikkerheden er vel i princippet mindst lige så god, som at have pengene stående til 0 komma et eller andet i rente, hvor inflationen måske langsomt æder pengene.

Måske man kunne skabe et forsikrings produkt, som långiver kunne betinge sig at låntager tegner, som en garanti for at den juridiske proces ved en gældsinddrivelse forløber smertefrit og omkostningsfrit for långiver, ved en ret usandsynlig misligholdelse.

Bliver det en succes, og forsikringen bliver en solidarisk ordning kan de samlede omkostninger til et sådan arrangement vel holdes på et minimum?

Venlig hilsen

Rejsenetværk

Redigeret af Rejsenetværk
 • Synes godt om 1

Del dette indlæg


Link til indlæg
Rejsenetværk skrev, for 7 minutter siden:

Nu er det jo en kendt sag at mennesker med frie midler kan få tæt på o% i rente, på at binde pengene som aftale indlån.

Hvis altså de ingen risiko vil løbe.

Du kan have både en halv og en hel million kr, som du når dine obligationer bliver udtrukket, ikke fornuftigt kan købe nye realkredit obligationer for.

Grunden til at lade pengene stå passivt på en konto i banken, kan så være at du vitterligt ikke har råd til at løbe en risiko fordi skal leve af pengene som ældre.

I må gerne ryste på hovedet af min manglende finansielle indsigt, men kunne der ikke opdyrkes et marked for at yngre mennesker med ren klat restgæld, og massiv friværdi kunne låne et par hundredtusinde kr +/- til at betale restgælden ud?

Jeg forestiller mig at der stiftes et pantebrev, men at der hverken er noget der hedder stiftelsesomkostninger, bidrag eller andre løbende omkostninger.

Den rene rente kunne så være mellem 0,5 og 1,5 % eksempelvis?

Jeg er så godt klar over at det giver noget bøvl hvis lånet bliver misligholdt, og der skal gøres udlæg i pantet, eventuelt i yderste fald qua en tvangsauktion, men sikkerheden er vel i princippet mindst lige så god, som at have pengene stående til 0 komma et eller andet i rente, hvor inflationen måske langsomt æder pengene.

Måske man kunne skabe et forsikrings produkt, som långiver kunne betinge sig at låntager tegner, som en garanti for at den juridiske proces ved en gældsinddrivelse forløber smertefrit og omkostningsfrit for långiver, ved en ret usandsynlig misligholdelse.

Bliver det en succes, og forsikringen bliver en solidarisk ordning kan de samlede omkostninger til et sådan arrangement vel holdes på et minimum?

Venlig hilsen

Rejsenetværk

I flere lande herunder specielt i Tyskland, er der i kølvandet på finanskrisen opstået netop det du beskriver ovenfor. Der er også tilfælde at solidariske garantistillelse for lån internt i en lukket gruppe. Lidt a la de begravelsesforeninger der er/var udbredt nogen steder i DK.

Men hvordan det fungerer i detaljer, ved jeg desværre ikke.

Redigeret af DK fyr 34
tilføjelse
 • Synes godt om 1

Del dette indlæg


Link til indlæg

Folk der har klatgæld har typisk ikke massiv friværdi - ellers kunne de jo bare øge deres realkreditbelåning og afvikle klatgælden.

Lån med sikkerhed der er efterstillet 80% realkreditlån og evt. banklån til 0,5 - 1,5%. Den er de vist ikke mange der hopper på. Så hellere betale 0,5% i banken og have sikkerheden og likviditeten når noget mere investeringsmæssigt interessant dukker op.

Redigeret af Speedy Gonzales
 • Synes godt om 4

Del dette indlæg


Link til indlæg

På samme måde, som små sparekasser med tiden blev til egentlige banker, er realkreditinstitutterne blevet til gennem en udvikling, der startede med etableringen af kreditkasser efter Københavns brand i 1795.

Der er ikke noget til hinder for, at man etablerer den form for långivning du efterlyser. Det kræver blot en tilstrækkelig mængde risikovillig kapital, og at renterne ikke kommer i strid med Strl. § 282 om åger. Hvordan de eksisterende långivere vil stille sig i forhold til en sådan alternativ långivning er ikke godt at vide, da pengeinstitutterne jo har et tæt samarbejde med realkreditinstitutterne.

Jeg tror dog ikke på, at man, med den til enhver tid værende risiko for konjunkturudsving m.v., vil kunne finde den fornødne risikovillige kapital, hvis du vil operere uden omkostninger og bidrag, det vil i hvert fald kræve en betydeligt højere rente end 0,5 - 1,5%.

I øvrigt er jeg ikke sikker på, at det foreslåede forsikringsprodukt vil være muligt, da det for mig lyder som en form for processaftale, for hvilke der er ganske snævre begrænsninger for så vidt angår forbrugere.

 

Morten

 • Synes godt om 1

Del dette indlæg


Link til indlæg
Rejsenetværk skrev, for 39 minutter siden:

Nu er det jo en kendt sag at mennesker med frie midler kan få tæt på o% i rente, på at binde pengene som aftale indlån.

Hvis altså de ingen risiko vil løbe.

Du kan have både en halv og en hel million kr, som du når dine obligationer bliver udtrukket, ikke fornuftigt kan købe nye realkredit obligationer for.

Grunden til at lade pengene stå passivt på en konto i banken, kan så være at du vitterligt ikke har råd til at løbe en risiko fordi du skal leve af pengene som ældre.

I må gerne ryste på hovedet af min manglende finansielle indsigt, men kunne der ikke opdyrkes et marked for at yngre mennesker med ren klat restgæld, og massiv friværdi kunne låne et par hundredtusinde kr +/- til at betale restgælden ud?

Jeg forestiller mig at der stiftes et pantebrev, men at der hverken er noget der hedder stiftelsesomkostninger, bidrag eller andre løbende omkostninger.

Den rene rente kunne så være mellem 0,5 og 1,5 % eksempelvis?

Jeg er så godt klar over at det giver noget bøvl hvis lånet bliver misligholdt, og der skal gøres udlæg i pantet, eventuelt i yderste fald qua en tvangsauktion, men sikkerheden er vel i princippet mindst lige så god, som at have pengene stående til 0 komma et eller andet i rente, hvor inflationen måske langsomt æder pengene.

Måske man kunne skabe et forsikrings produkt, som långiver kunne betinge sig at låntager tegner, som en garanti for at den juridiske proces ved en gældsinddrivelse forløber smertefrit og omkostningsfrit for långiver, ved en ret usandsynlig misligholdelse.

Bliver det en succes, og forsikringen bliver en solidarisk ordning kan de samlede omkostninger til et sådan arrangement vel holdes på et minimum?

Venlig hilsen

Rejsenetværk

Forstår udmærket dit synspunkt, og det burde være muligt. Hvis du kan etablere en privat udlånsvirksomhed, hvor du skaber en portefølje af låntagere vil det give mere mening, idet du vil sprede din risiko. Samtidig bør du fokusere på områder som du kender og hvor omsætteligheden på ejendomme er høj. Der findes en virksomhed der hedder flex funding som tilvejebringer kapital til virksomheder. Samme koncept skulle kunne lykkes for ejendomme ejet af private. Så det er bare at gå i gang...

 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Rejsenetværk skrev, for 33 minutter siden:

... I må gerne ryste på hovedet af min manglende finansielle indsigt, men kunne der ikke opdyrkes et marked for at yngre mennesker med ren klat restgæld, og massiv friværdi kunne låne et par hundredtusinde kr +/- til at betale restgælden ud?

Hej Netværk.

Dine tanker ligner langt hen ad vejen ideen med kreditforeningerne, som den oprindeligt udsprang af andelsbevægelsen – men som de satans banker desværre fik held med at ødelægge, fordi de er umættelige i deres grådige begær.

M.h.t til citatet er det ikke tiden for yngre mennesker til at afvikle gæld. Renten er historisk lav, og det vil ikke kunne betale sig at afvikle før tiden.

Det vil derimod for yngre mennesker med en lang horisont – hvis overskuddet ellers er til stede – være en ide at investere i aktier. Historisk set giver de over tid et langt bedre udbytte end bankernes fedterier med indlånsrenten, og i dag koster det jo rent faktisk penge at have dem stående i banken.

Med en lang investeringshorisont kan man tåle indtil flere finanskriser uden alligevel ved slutmålet at have tabt penge. Man skal så i slutningen af horisonten begynde at omlægge investeringerne og søge over i mindre risikable papirer.

Det sidste har jeg selv haft succes med.

 • Synes godt om 3

Del dette indlæg


Link til indlæg
Borende X skrev, for 41 minutter siden:

.h.t til citatet er det ikke tiden for yngre mennesker til at afvikle gæld. Renten er historisk lav, og det vil ikke kunne betale sig at afvikle før tiden.

Sjovt nok, tror mange ældre mennesker derimod, det er vejen frem at sidde gældfrit og med et par hundrede tusinde på bogen ;-)

Del dette indlæg


Link til indlæg

Hmm historisk set har kryds ret, "at inflation åd gælden" var god latin frem til mediofirsene, siden har det bedst kunne betale sig at afvikle den mest rente he gæld, hvilket var argumentet for at indføre afdragsfri realkredit, da boligpriserne blev så høje at det blev svært for førstegangs købere at spare op til egen bolig, på grund af store stigningstakter, i dag vil jeg holde på at det bedste man kan er at opspare via gældafvikling, herefter spare op, alt efter tidshorisont, er aktier på den lange bane rigtig godt, istedet for at lade bankerne foretage formueplejen, de tager sig flot og rigtig godt betalt, man kan købe sig til viden via aktiekurser, og selv handle. Det gjorde jeg og jeg var dygtigere end mine banker. Nu gider jeg ikke og lever fint af formuen.

Rejse som Kryds skriver ligner dit forslag ganske fint realkredit som det var før bankerne overtog realkreditten, og det var forrygende godt og virkede sundt, siden har volumensyge og overvurderinger været , båret af griskhed været dagsordenen i realkredit med markant stigende priser til følge, hvad du kan gøre med dine penge, er svært at sige, et lille tip herfra er at, hvis du har penge i LD fonden, de indefrosne dyrtids portioner, så kig på hvordan LD har investeret, det er gået fint, ellers sats på fødevare produktion, grøn energi, medicinal industrien, ud fra at det vi skal have fødevare produktion i verden, og det nu er et bredt politisk og folkeligt krav at vi skal have ren energi, og vil altid søger og fri fra sygdomme.

jeg va meget heldig og havde meget is i maven da jeg købte Vestas aktier da de var helt i bund....

Jeg har parkeret mine penge i tyske statsobligationer, går EU ned, går vi alle ned, og tyskerne er kendt som et flittigt og arbejdsomt folk, jeg vil ikke købe danske obligationer eller danske bank aktier...og danske statsobigationer findes vist ikke mere...

Alko

 • Synes godt om 1

Del dette indlæg


Link til indlæg

Forsikringsdelen som solidarisk hæftelse havde jeg nu ikke tænkt mig, som en hæftelse for at hinandens gæld blev betalt.

Men mere som en hæftelse for forsikringsselskabets udgifter til at stå for eventuel inddrivelse af restancer, tvangsauktion eller på anden måde ophør af låne forholdet, med garanti for at långiver får sine pengene.

Lidt ligesom hvis når der overskud på ferie, indbo og bilforsikringer.

Der udvikles også pt en del net baserede sælg selv koncepter som alternativ til ejendomsmæglere, og juridiske net tjenester med standard produkter til markant lavere priser, end hos en advokat på traditionel vis - så længe der ikke er tale om specialiseret rådgivning, og meget individuelle behov.

Kunsten må være at udvikle nogle platforme for udvikling af udlån af private der har større frie midler, som de kan undvære i det daglige, men som de ikke kan og vil tabe, og som de derfor kan acceptere en meget lav rente for, som et alternativ til nærmest 0 % i rente i banken.

Lånene skal så igen kun være for stærkt kreditværdige låntagere som snildt kan låne i banken på markedsvilkår, men som også kan lade være fordi de også kan undvære pengene.

Men sidstnævnte kan også godt bruge pengene, for de har dem ikke sådan lig cash nu og her.

Eksempelvis kunne private gå ind og parallel finansiere en kassekredit i banken, som man har uden at stille sikkerhed.

Mod en rente på 1 - 2 % kunne man så låne pengene privat og betale banken ud, men have en kredit hos den private långiver i stedet.

Så skulle der måske stilles pant ligesom hos en pantelåner, eksempelvis i egen bil, hus, båd eller sommerhus.

Men til forskel fra hos pantelånerne er låntagerne ikke i nød for pengene, og er kun interesseret i en markant lavere rente ved at låne direkte af private, og han er ikke i en situation hvor han ikke kan undvære at låne pengene.

Disse tanker er selvfølgelig ikke for mennesker med frie midler som de kan og vil investere aktivt, og som de er villige til at løbe den forbundne risiko med, der følger af at gøre det.

Det er mere møntet på den situation at mange ejere af realkredit obligationer får dem udtrukket, og udbetalt uden fornuftigt at kunne genindvestere pengene i nye obligations serier.

Venlig hilsen

Rejsenetværk

Del dette indlæg


Link til indlæg

Ja Bebop jeg ved godt at Udenombanken allerede findes, men det er til helt andre renter end min målgruppe af mulige låntagere behøver at betale.

Jeg vil sådan set bare gerne kunne lave en konstruktion hvor man fjerner så mange mellemled, bidrag og øvrige omkostninger som muligt.

På måder hvor private med frie midler, men ingen risikovillighed kan undlade at investere deres midler, men sætte dem i banken hvor de nærmest ingen rente får.

De kunne så låne ud direkte til stærkt kreditværdige kunder, som ikke behøver at låne penge, men som gerne vil gøre det, hvis renten er markant lavere end i banken, eller hos anden institionel udbyder.

Der bliver så nok ikke tale om finansiering af bil, hus, båd eller sommerhus, men nok snarere bare om beløb på 50 - 200000 kr, eller facilitering af en kreditret mod en eller anden sikkerhed af låntager for lån/kredit?

Man kunne måske forestille sig at låntager gerne vil betale restgælden på en bil, hvor lånet er betalt 2/3 ud, som han betaler ud med et privat lån.

Långiver kunne så stå som ejer af bilen til lånet er betalt, eller hvordan man nu kan gøre det.

Måske kunne man sætte långiver på som medejer at låntagers faste ejendom til et lån er betalt, sådan som bank og kreditforening jo reelt også er medejer når vi låner penge hos dem.

Hvis man på en let måde kunne overdrage ejerskab til en långiver, som man skal købe sig fri af som låntager for at få ejerskabet igen, så kunne mange omkostninger  spares på de mere konventionelle udlån.

Danskerne har 844 milliarder kroner i banken
Mængden af penge, der står på danskernes bankkonti, stiger og stiger. Det giver modstandskraft ved krise.
28. juni 2017 kl. 11:57
https://www.information.dk/telegram/2017/06/danskerne-844-milliarder-kroner-banken 

Spørgsmålet kan så være om nogle vil låne pengene billigt privat, for at spekulere risikovilligt for pengene, og dermed modarbejde den sikkerhed der skulle ligge til grund for lånet?

Det er jo ikke meningen, og skal selvfølgelig undgås.

Venlig hilsen

Rejsenetværk

Redigeret af Rejsenetværk

Del dette indlæg


Link til indlæg

Men hvor lang binding tænker du i? På korte bindinger er det jo svært at konkurrere med obligationer, som de låntagere du har i kikkerten (altså meget kreditværdige), vil kunne vælge som alternativ. Renten er negativ for tiden, dvs. man betaler for at låne penge ud, eller omvendt: Du kan tjene på at låne ...

http://finansdanmark.dk/toerre-tal/boligstatistik/obligationsrenter/

Det danske realkreditsystem er faktisk allerede en måde minimere mellemled på. En forening af låntagere administrerer obligationsudstedelse. De institutter der er købt af banker går desværre bare efter profit på bidragssatserne, derfor burde nogen starte nye kreditforeninger. Men det er svært at forestille sig en bedre model for både långiver og -tager.

En stor del af stiftelsesomkostninger går til tinglysning, som er nødvendigt for at forebygge konkurrerende pant (at låntager tager flere lån i samme aktiv), så det kan man ikke eliminere.

Rejsenetværk skrev, for 12 minutter siden:

Långiver kunne så stå som ejer af bilen til lånet er betalt, eller hvordan man nu kan gøre det.

Risikabel ide! Så kan låntager til enhver tid indlevere bilen til långiver som opfyldelse af sin forpligtelse. Den model (ejendomsforbehold) er af samme grund mig bekendt forladt i branchen, da finansieringsinstitutter begyndte at brænde inde med udkørte/værdiløse biler ...

http://www.fdm.dk/biler/biloekonomi/sikret-mod-bundloes-bilgaeld

 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Ja Bebop
 
Bankerne skulle aldrig have haft adgang til realkreditten :(
 
 
Siden er der bare løbet omkostninger på omkostninger i en grad, så renten nærmest er en parodi i regnestykket.
 
 
Og så skulle der aldrig være indført afdragsfrie lån.
 
Det er at friste svage sjæle at give dem mulighed for efter 10 år at sidde med et hus, som de ikke har afdraget på, men som de skal begynde at afdrage på lånet til efter 10 år.
Hvis man i udgangspunktet har taget et afdragsfrit lån fordi man ikke havde råd til afdrag, hvordan skulle man så have råd til det 10 år efter?
 
Jo hvis man kan regne med at låntager sparer op, eller på anden måde skaber likviditet i perioden, men er det mon den personlighed låntager besidder, hvis vedkommende tager et afdragsfrit lån i 10 år?
Og hvad hvis værdien af huset er mindre efter 10 år, så er sikkerheden også væk, men så kan långiver jo bare sende huset på tvangsauktion efter at have skummet fløden af 10 års rettidig betaling af renter på et afdragsfrit lån.
 
Coop har en ren netbank med kassekreditter og lån uden sikkerhed:
 
 
Hvorfor ikke lave en netværks portal af långivere, hvor private puljer 10 - 50 millioner kr i hver pulje, som de udbyder som lån og kassekredit til markant lavere renter end Coop bank?
 
Det skal så være lidt som med det initiativ som erhversfolkene har taget under Tv2 linket, altså eksklusivt forbeholdt udvalgte låntagere.
 
I modsætning til Coop bank skal låntager stille sikkerhed/pant for en kassekredit, eller et lån til en meget lav rente.
 
Igen, det er ikke for mennesker med risikovillig kapital, men ment som en mulighed for at tusinder af danskere med langt flere penge i banken end de skal bruge til daglig, og som de ved at de kan undvære i måneder eller år fremadrettet.
 
Penge som de ikke vil investere, og som de derfor idag har stående passivt i banken.
 
Venlig hilsen
Rejsenetværk
Redigeret af Rejsenetværk

Del dette indlæg


Link til indlæg
Rejsenetværk skrev, for 8 minutter siden:
 
Hvorfor ikke lave en netværks portal af långivere, hvor private puljer 10 - 50 millioner kr i hver pulje, som de udbyder som lån og kassekredit til markant lavere renter end Coop bank?
 
Det skal så være lidt som med det initiativ som erhversfolkene har taget under Tv2 linket, altså eksklusivt forbeholdt udvalgte låntagere.
 
I modsætning til Coop bank skal låntager stille sikkerhed/pant for en kassekredit, eller et lån til en meget lav rente.

Men alle med en ejerbolig, der er i stand til at stille pant kan opnå et lån til negativ rente (eller i praksis under 1 %) - derfor er der ikke rigtigt et marked at tjene bedre på, end man kan ved lidt forhandling i banken, hvis man vil have den risikoprofil.

Rejsenetværk skrev, for 10 minutter siden:
Hvis man i udgangspunktet har taget et afdragsfrit lån fordi man ikke havde råd til afdrag, hvordan skulle man så have råd til det 10 år efter?

Der er to indvendinger:

 1. Meningen var at långiver skulle kreditvurdere ud fra et lån med afdrag. Det skete ikke helt før finanskrisen, men det sker nu.
 2. Pointen er netop at man hurtigere kan afdrage dyrere gæld i den afdragsfrie periode.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Nu har jeg en grundkonto i Nordea med en kassekredit på 75000 kr.
 
Renten er på 10,250 %
 
Jeg har ikke brugt den i årevis, og jeg behøver stadig ikke at bruge den.
 
Men jeg tror ikke at det er en rente der er til forhandling uden låneomlægning, eller tillægslån og det har jeg ikke tænkt mig.
 
Hvis der nu fandtes et marked for kredit mellem private långivere og låntagere, hvor långiver kunne få en højere rente end i banken, og låntager modsat skulle betale en væsentlig lavere rente til en privat kreditstiller, eventuel mod en sikkerhed som banken ikke kræver.
Så er der altså et spænd at arbejde med indenfor indlåns renter på ca 0 % og en udlånsrente på 10 % +/-.
 
Alt er jo relativt?
 
Et er at man kan undvære 75 - 100000 kr, og lader være med at låne dem fordi renten er 10 % +/-, men derfor kan man jo godt vurdere det som attraktivt at gøre brug af en kassekredit, hvis bare renten er både tilstrækkelig lav for kredit tager, og høj nok for kreditgiver fordi renten er næsten 0 i banken.
 
Der mangler tror jeg blot en platform hvor begge parter kan mødes, og formidling kan foregå på en tryg og omkostningseffektiv måde.
 
Det kunne måske være et pensionsselskab der forvalter midler for ophørte opsparere, der så placerer passive midler i sikre puljer til udlån og kredit?
 
Venlig hilsen
Rejsenetværk
 

Del dette indlæg


Link til indlæg

Rejse prøv st tjekke ikano bank 1,15 % p.a. Ved 3 års fast indskud ku det friste?

Redigeret af Alkoholikeren

Del dette indlæg


Link til indlæg

Nej Alkoholiker, for jeg har ikke så mange penge at det kunne være aktuelt at sætte penge i Ikano Bank til 1,5 % rente.

Til gengæld så har jeg et prioritetslån i boligen, hvor jeg får samme rente af indestående, som jeg betaler af restgælden, og det er efterhånden ingen fordel for banken.

Dog ikke samme rente af eventuelle højere indskud end  det jeg skylder, hvad jeg heller ikke har stående.

Det som jeg så ikke vil, når jeg på den ene side godt kan bruge 50 - 100000 kr, men på den anden side også godt kan undvære dem, det er at tage et forbrugslån, eller bruge af en kassekredit til 8 - 10 rente +/-.

Så er det bare at jeg forestiller mig en eller anden måde, hvor mennesker der har det problem, at de ikke kan få passive midler forrentet i banken kunne låne penge direkte ud til andre, som dybest set ikke behøver pengene, men som gerne vil give en højere rente end långiver kan få i banken, mod at betale en mærkbar lavere rente for lånet, end hvis de låner af banken.

Det være et forbrugslån, eller en kassekredit.

Det skulle så typisk være lån som banken ingen sikkerhed kræver for, anden end den almindelige kreditvurdering som de foretager, men som private låntagere skal stille sikkerhed for hos en privat långiver.

Men hvor banken tager en høj rente, tager de private en meget lav rente, blot for at få mere i rente en de kan få for at have pengene stående passivt i banken.

Hvis eksempelvis pensionskasser stod for at deres medlemmer med sådanne frie midler kunne pulje 50 eller 100 millioner kr af gangen, så kunne medlemmerne måske få deres passive midler bedre forrentet ved at lade pensionsselskabet udlåne pengene til udvalgte særligt kreditværdige kunder, som et alternativ for begge parter til at have penge stående i banken, eller at skulle låne i banken.

Venlig hilsen

Rejsenetværk

Redigeret af Rejsenetværk

Del dette indlæg


Link til indlæg
Alkoholikeren skrev, for 23 minutter siden:

KF har ikke mening om det her? Indrømmet jeg savner ham........lidt....

Mon ikke han er på ferie? Jeg er sikker på at han har en mening ;)

 

Redigeret af Bear
 • Synes godt om 1

Del dette indlæg


Link til indlæg
Bear skrev, for 4 minutter siden:

Mon ikke han er på ferie? Jeg er sikker på at han har en mening ;)

 

Uden tvivl. Ellers ville han da være alvorligt syg :D

 • Synes godt om 1

Del dette indlæg


Link til indlæg

Lånefinte: Lavere boligbidrag giver gratis kassekredit i 10 år

Det er muligt at slippe for de høje bidragssatser og få ekstra penge i hånden samtidig.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Bear skrev, den 6/7/2017 at 09:42:

Mon ikke han er på ferie? Jeg er sikker på at han har en mening ;)

Ikke helt forkert ;) Har været en tur i Bardolino, og indom Antwerpen på vej hjem. Kombineret arbejde og ferie.

Men Rejses problemstilling er vel ikke så indviklet?.

Hvis han "vitterligt ikke har råd til at løbe en risiko fordi du skal leve af pengene som ældre." Men stadig ønsker et alternativ til kontant indestående, eller lange statsobligationer, kunne han købe kortfristede US T-bills.

Der kan næppe findes noget mindre risikabelt at opnå kortfristet afkast ved. Selv Warren 'Oracle of Omaha' Buffet anser dem for at være en form for kontanter med afkast.

KF.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Alkoholikeren skrev, den 5/7/2017 at 08:49:

danske statsobigationer findes vist ikke mere...

Ahva'?

Staten har obligationer for langt over kr. 500mia i omløb, og udsteder til stadighed nye

KF. 

 • Synes godt om 1

Del dette indlæg


Link til indlæg
Rejsenetværk skrev, den 6/7/2017 at 06:14:

Det skulle så typisk være lån som banken ingen sikkerhed kræver for, anden end den almindelige kreditvurdering som de foretager, men som private låntagere skal stille sikkerhed for hos en privat långiver.

Men hvor banken tager en høj rente, tager de private en meget lav rente, blot for at få mere i rente en de kan få for at have pengene stående passivt i banken.

Det du misser her, er, at for et forbrugslån af begrænset størrelse, der kan banken vælge at undlade en nærmere kreditvurdering og så i stedet tage en højere rente, fx 10-12%. Det er derfor de lån koster så meget i banken: De er uden sikkerhed og muligvis med en ringe kreditvurdering. Dem helt uden vurdering og uden forudgående kundeforhold vil dog nok ligger omkring 20 %.

Derfor holder din forudsætning ikke - for den långiverder kun har penge nok til at give et enkelt af den slags forbrugslån vil det være et roulettespil: Enten betaler låntager tilbage og så har man scoret renten, eller også betaler långiver ikke fuldt, og så er der tab.

Det er svært at konkurrere på bankernes priser som enkeltstående. Så kan man gå sammen om at dele risikoen ved af pakke de tvivlsomme kreditter i en konstruktion - en "udlånsforening" - hvor flere går sammen om at låne ud til flere, så den enkeltes risiko mindskes. Det var det der satte gang i finanskrisen ... ;)

Se fx Santanders priser på lån med kreditvurdering:

https://www.santanderconsumer.dk/privatlaan/privatlaanplus

Hvis situationen er, som du tidligere har beskrevet, at låntager har friværdi, så kan de få en boligkredit i stedet, som er endnu billigere.

Del dette indlæg


Link til indlæg

Opret en bruger eller log ind for at kommentere

Du skal være medlem for at kunne skrive en kommentar

Blev gratis medlem

Opret en bruger på Eroguide.dk. Det er helt gratis!

Opret en ny bruger

Log ind

Har du allerede en bruger? Log ind her.

Log ind nu
×