Hop til indhold

Recommended Posts

First of all:

- Ja, jeg er helt ny på sitet

- Ja, jeg har netop oprettet brugeren. 

Pigerne jeg anmelder, er alle anmeldt flere gange, og stort set udelukkende positivt, derfor håber jeg også at i vil vælge at tro på hvad jeg skriver.

Som mit navn indikerer, så gør jeg udelukkende dette for at udleve nogle fantasier, som jeg tror bliver svære eller tæt på umulige at opleve udenfor denne verden. Dette er blot mit andet besøg - og jeg har ingen anelse om hvornår, eller om jeg overhovedet kommer til at gøre det igen. Jeg er en ganske nydelig ung veltrænet mand, jeg har ingen problemer med at score flotte piger på egen hånd, men at lande 3 på én gang, har jeg vurderet som umulig, derfor dette besøg og denne anmeldelse.

Til det interessante:

JessicaKarinna og Emilly

Aftalen kom hurtigt i stand, jeg skrev med Jessica som svarede hurtigt og høfligt. Jeg sendte hende et billede på whatsapp, så var der ingen tvivl om hvilken oplevelse jeg ledte efter. “Thats one of the things we really enjoy” kom svaret prompte. 

Jeg ankom til stedet på Frederiksberg, dejligt diskret, jeg var pisse nervøs og jeg så spøgelser overalt. (Jeg tænker det er meget normalt som ny i gamet, at føle alle ved hvad man skal). Anyway, jeg fik lov at stå og blomstre i næsten et kvarter, men det er absolut også det eneste minus ved oplevelsen.

Jessica åbnede døren, og hold nu kæft hvor er hun smuk, lækker og charmerende. Da jeg trådte ind, stod både Emilly og Karinna bag døren og smilede, det var tydeligt at mærke at alle pigerne var friske og i godt humør. Jeg blev ført ind på værelset, vi udveksledes penge, og pigerne forsvandt ud et par minutter, mens jeg tog tøjet af og lagde mig tilrette.

Pigerne kom tilbage, smed alt tøjet, og hoppede op i sengen til mig. Inden længe havde Karinna min pik i munden mens Jessica og Emilly slikkede på hver sin brystvorte. Jeg var allerede der hård som en bryllupspik, og inden længe havde jeg en tunge på hver kugle mens Karinna suttede min pik. Ohhh my goood, sikke et syn for guder! Specielt Jessica var ekstremt god til at holde øjenkontakt. Det var tydeligt at de elskede hvad de lavede, der var super kemi imellem dem, og der var absolut ingen berøringsangst, ej eller for at deres tunger skulle mødes. Jessica spurgte mig om jeg ville stå op “just like in the picture” - ja tak, meget gerne. Endnu en gang var jeg ved at dejse om af glæde, ekstase og den ekstreme intense følelse det er at have 3 tunger overalt på min pik på samme tid. 

Næste stilling var det ned at sidde. Emilly blev på knæ på gulvet mellem mine ben, mens Jessica og Karinna satte sig op på hver sin side. De delte min pik som aldrig før, mens Emilly konstant havde mine boller i munden. Her fra gik det slag i slag, der blev tilføjet glidecreme, Emilly lå og onanerede mig lige ind i hovedet, og Jessicas øjne borede sig ind i min sjæl mens min pik lå på hende tunge. Til sidst skød jeg (selvfølglig) kanonen af, det blev til aftørring, hyggesnak og et par kindkys. 

30 minutter i himlen, this is one for the books! 

Karinna smutter hjem på mandag, Emilly og Jessica er her endnu en uge..

PS, hvis ikke det var fordi at jeg havde et princip mod at besøge GP’er bare for et hurtigt knald, så havde jeg besøgt Jessica en gang om ugen. For satan hvor er hun lækker og pisse charmerende. 

 

TBL

Del dette indlæg


Link til indlæg
TheBucketList skrev, for 9 timer siden:

PS, hvis ikke det var fordi at jeg havde et princip mod at besøge GP’er bare for et hurtigt knald, så havde jeg besøgt Jessica en gang om ugen. For satan hvor er hun lækker og pisse charmerende. 

 

TBL

Jeg har tit besøgt Jessica for lige præcis den service. Hun er så pisse lækker at jeg sjældent holder 15 min anyway.

En skam pigerne ikke er med på lidt mere interaktive øvelser. Jeg kunne godt tænke mig Emilly i en sandwich med mig og Jessica (m. strapon), eller noget hvor en af de andre piger fister Emilly....

Del dette indlæg


Link til indlæg
TheBucketList skrev, for 12 timer siden:

First of all:

- Yes, I'm brand new to the site

- Yes, I just created the user. 

The girls I report have all been reviewed several times, and mostly only positively, so I also hope that you will choose to believe what I write.

As my name indicates, I do this solely to live out some fantasies that I think will be difficult or close to impossible to experience outside of this world. This is just my second visit - and I have no idea when or if I will ever do it again. I am quite a pretty young well trained man, I have no problems scoring great girls on my own but landing 3 at one time, I have rated as impossible, hence this visit and this review.

For the most interesting:

JessicaKarinna  and  Emilly

The deal quickly came to fruition, I wrote with Jessica who responded promptly and politely. I sent her a picture on whatsapp, then there was no doubt what experience I was looking for. “That's one of the things we really enjoy” came the reply promptly. 

I arrived at the place in Frederiksberg, nice discreet, I was pissed and I saw ghosts everywhere. (I think it's very normal as new in the game to feel everyone knows what to do). Anyway, I was allowed to stand and flourish for almost a quarter, but that's definitely also the only minus of the experience.

Jessica opened the door and now shut up where she is beautiful, delicious and charming. When I stepped in, both Emilly and Karinna stood behind the door smiling, it was clear to notice that all the girls were fresh and in a good mood. I was brought into the room, we exchanged money, and the girls disappeared for a few minutes while I took off my clothes and made arrangements.

The girls came back, threw all their clothes, and jumped up in bed for me. Before long, Karinna had my cock in her mouth while Jessica and Emilly licked each of their nipples. I was already hard as a wedding dick, and before long I had a tongue on each ball while Karinna sucked my dick. Ohhh my goood, what a sight for gods! Jessica in particular was extremely good at keeping eye contact. It was obvious that they loved what they were doing, there was super chemistry between them and there was absolutely no touching anxiety, either or for their tongues to meet. Jessica asked me if I would get up "just like in the picture" - yes, thank you very much. Once again, I was about to rejuvenate with joy, ecstasy and the extreme intense feeling of having 3 tongues all over my cock at the same time. 

The next position was to sit down. Emilly was kneeling on the floor between my legs while Jessica and Karinna sat up on each side. They shared my cock like never before, while Emilly constantly had my buns in her mouth. From here, the blow was added to the lube, Emilly lay masturbating right into my head, and Jessica's eyes drilled into my soul as my dick lay on her tongue. Eventually, I shot (of course) the cannon off, it turned into wiping, nice talk and a few cheek kisses. 

30 minutes in the sky, this is one for the books! 

Karinna goes home on Monday, Emilly and Jessica are here for another week ..

PS, if it wasn't because I had a principle against visiting GPs just for a quick bang, then I'd visit Jessica once a week. For satan where she is delicious and piss charming. 

 

TBL

We are glad to hear that you had a good experience with us, we a had a lot of fun too ! Kisses

ps: Hope to see you soon .

Del dette indlæg


Link til indlæg
Waverider skrev, for 3 timer siden:

I have often visited Jessica for exactly that service. She is so piss delicious that I rarely keep 15 min anyway.

A shame the girls are not in the slightly more interactive exercises. I like to think of Emilly in a sandwich with me and Jessica (m. Strapon), or something where one of the other girls fucks Emilly ....

Darling we didn’t have a request for something like that. We are very open minded and we enjoy a lot of fantasies. Just ask for what you wish. The only think that we don’t accept is lesbian show because we like the cock, not pussy. 

Del dette indlæg


Link til indlæg
TheBucketList skrev, for 14 timer siden:

PS, hvis ikke det var fordi at jeg havde et princip mod at besøge GP’er bare for et hurtigt knald, så havde jeg besøgt Jessica en gang om ugen. For satan hvor er hun lækker og pisse charmerende. 

Da jeg var yngre havde jeg også flere princippielle grunde til ikke at besøge GP’ere. Da jeg blev ældre så jeg disse principper som begrænsninger og nu har jeg et princip om at nyde livet max med de muligheder jeg har.  Derfor har jeg besøgt Jessica feks flere gange og jeg nyder det hver gang.  En gang om ugen ville ikke være tosset hvis jeg havde midlerne til det.

Butterflyman 

Del dette indlæg


Link til indlæg
ButterflyMan skrev, for 44 minutter siden:

Da jeg var yngre havde jeg også flere princippielle grunde til ikke at besøge GP’ere. Da jeg blev ældre så jeg disse principper som begrænsninger og nu har jeg et princip om at nyde livet max med de muligheder jeg har.  Derfor har jeg besøgt Jessica feks flere gange og jeg nyder det hver gang.  En gang om ugen ville ikke være tosset hvis jeg havde midlerne til det.

Butterflyman 

Ja det er noget af det skønne ved at modnes at ens principper ikke er så kategoriske 

Del dette indlæg


Link til indlæg

Kunne jeg også godt tænke mig at vide :-) 

 

Thai elsker skrev, for 16 timer siden:

okay, okay, okay. Det bliver jeg nødt til at prøve! Hvad måtte du smide for det?

Redigeret af GoingStrong

Del dette indlæg


Link til indlæg
TheBucketList skrev, for 20 timer siden:

First of all:

- Ja, jeg er helt ny på sitet

- Ja, jeg har netop oprettet brugeren. 

Pigerne jeg anmelder, er alle anmeldt flere gange, og stort set udelukkende positivt, derfor håber jeg også at i vil vælge at tro på hvad jeg skriver.

Som mit navn indikerer, så gør jeg udelukkende dette for at udleve nogle fantasier, som jeg tror bliver svære eller tæt på umulige at opleve udenfor denne verden. Dette er blot mit andet besøg - og jeg har ingen anelse om hvornår, eller om jeg overhovedet kommer til at gøre det igen. Jeg er en ganske nydelig ung veltrænet mand, jeg har ingen problemer med at score flotte piger på egen hånd, men at lande 3 på én gang, har jeg vurderet som umulig, derfor dette besøg og denne anmeldelse.

Til det interessante:

JessicaKarinna og Emilly

Aftalen kom hurtigt i stand, jeg skrev med Jessica som svarede hurtigt og høfligt. Jeg sendte hende et billede på whatsapp, så var der ingen tvivl om hvilken oplevelse jeg ledte efter. “Thats one of the things we really enjoy” kom svaret prompte. 

Jeg ankom til stedet på Frederiksberg, dejligt diskret, jeg var pisse nervøs og jeg så spøgelser overalt. (Jeg tænker det er meget normalt som ny i gamet, at føle alle ved hvad man skal). Anyway, jeg fik lov at stå og blomstre i næsten et kvarter, men det er absolut også det eneste minus ved oplevelsen.

Jessica åbnede døren, og hold nu kæft hvor er hun smuk, lækker og charmerende. Da jeg trådte ind, stod både Emilly og Karinna bag døren og smilede, det var tydeligt at mærke at alle pigerne var friske og i godt humør. Jeg blev ført ind på værelset, vi udveksledes penge, og pigerne forsvandt ud et par minutter, mens jeg tog tøjet af og lagde mig tilrette.

Pigerne kom tilbage, smed alt tøjet, og hoppede op i sengen til mig. Inden længe havde Karinna min pik i munden mens Jessica og Emilly slikkede på hver sin brystvorte. Jeg var allerede der hård som en bryllupspik, og inden længe havde jeg en tunge på hver kugle mens Karinna suttede min pik. Ohhh my goood, sikke et syn for guder! Specielt Jessica var ekstremt god til at holde øjenkontakt. Det var tydeligt at de elskede hvad de lavede, der var super kemi imellem dem, og der var absolut ingen berøringsangst, ej eller for at deres tunger skulle mødes. Jessica spurgte mig om jeg ville stå op “just like in the picture” - ja tak, meget gerne. Endnu en gang var jeg ved at dejse om af glæde, ekstase og den ekstreme intense følelse det er at have 3 tunger overalt på min pik på samme tid. 

Næste stilling var det ned at sidde. Emilly blev på knæ på gulvet mellem mine ben, mens Jessica og Karinna satte sig op på hver sin side. De delte min pik som aldrig før, mens Emilly konstant havde mine boller i munden. Her fra gik det slag i slag, der blev tilføjet glidecreme, Emilly lå og onanerede mig lige ind i hovedet, og Jessicas øjne borede sig ind i min sjæl mens min pik lå på hende tunge. Til sidst skød jeg (selvfølglig) kanonen af, det blev til aftørring, hyggesnak og et par kindkys. 

30 minutter i himlen, this is one for the books! 

Karinna smutter hjem på mandag, Emilly og Jessica er her endnu en uge..

PS, hvis ikke det var fordi at jeg havde et princip mod at besøge GP’er bare for et hurtigt knald, så havde jeg besøgt Jessica en gang om ugen. For satan hvor er hun lækker og pisse charmerende. 

 

TBL

Super godt skriv !!! Tak for det !

Jeg prøvede første gang en trekant med 2 piger for nogle måneder siden - det var med Lærke og Mia-Line på PG.

Det var noget jeg havde drømt om i årevis - men det skulle være med ægte lesbisk - det skal jeg love for at det blev - hold da op....

Jeg gentog successen kort tid efter med de samme to piger - lige så skønt som første gang. Jeg havde også sommerfugle i maven - hvem gør hvad hvornår ?

Det var dog fuldstændig ukompliceret , skide hyggeligt og klart noget som skal gentages. Til de logebrødre og GP’er som tænder på dette - bare gør det...det er virkelig pragtfuldt. Det kan dog godt betale sig lige at kigge sig lidt for hvem man går i clinch med...det skulle jo gerne blive en dejlig oplevelse for alle parter.

Jeg tager afsted til GP lige så tit som tegnebogen nu kan holde, og når det passer med kalenderen - ud over det har jeg nul betænkning. Ville aldrig kunne opleve 10 % af mine eskapader her udenfor - og så tænder arrangementet mig i sig selv.

God fornøjelse fremover @TheBucketList

Del dette indlæg


Link til indlæg

Jag har kört en timme FFM med dessa 3 piger.

Helt fantastiska syner, ojojoj! 3 piger i doggy framför en samt det du beskriver med tripple blowjob.

 

Det var så många bröst, lår och rövar att ta på! Nästan bud på ett återbesök där.

 

Härlig anmeldelse!

Del dette indlæg


Link til indlæg
Guest fynbomanden
Scanian skrev, for 20 timer siden:

Jag har kört en timme FFM med dessa 3 piger.

 

Det var vel FFFM?  -- og hvor ville dét godt nok være et spændende projekt for fremtiden :)

Tak for idéen :) 

Del dette indlæg


Link til indlæg
fynbomanden skrev, for 3 timer siden:

Det var vel FFFM?  -- og hvor ville dét godt nok være et spændende projekt for fremtiden :)

Tak for idéen :) 

Jepp, fel av mig, FFFM ska det vara:) tack!

Del dette indlæg


Link til indlæg

Deltag i samtalen

Du kan oprette et indlæg nu og oprette dig som bruger bagefter. Hvis du allerede har oprettet en bruger, så log ind her for at oprette et indlæg med den bruger.

Gæst
Svar på denne tråd...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...