Hop til indhold
Aros

Kan man være højreorienteret debattør og plejemor ?

Recommended Posts

Jaleh Tavakoli, dansk-iraner,  hun er cand.scient.soc., talskvinde for Frit Iran, forfatter, kunstner, blogger, debattør og listen er sikkert endnu længere.

Hun har været medlem af Borgerrepræsentationen for Enhedslisten for et lille årti siden cirka, men har i de senere år ofte haft et meningsfællesskab med højrefløjen omkring holdninger til integration, islam, flygtninge- og indvandrepolitik. Hun har kæmpet en kamp i Danmark for kvinders rettigheder i Iran, herunder, at de bør kunne smide tørklædet hvis de vil mv.

Hun og hendes mand har i 8 år haft et plejebarn.

Socialtilsynet vælger nu at ville fjerne godkendelsen til at have dette barn i pleje. Årsag - primært, at hun har delt en video med drabene af den danske og norske pige i Marokko på et social medie ifølge det oplyste.

Jeg kender kun sagen fra medierne, og kan således kun udtale mig på baggrund af dette. Jeg anerkender, at der kan være mere i sagen end det, men hvad der kommer frem skyldes jo tilsyneladende ikke mindst at journalisten har set afgørelsen fra Socialtilsynet, og til slut refereres der direkte fra afgørelsens begrundelser i artiklen.

https://www.berlingske.dk/samfund/forfatter-og-blogger-jaleh-tavakoli-er-sigtet-for-at-dele-drabsvideo-fra

Citat

Det fremgår i brevet, at socialtilsynet torsdag den 7. marts gennem pressen blev bekendt med, at Jaleh Tavakoli er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 264 d, stk. 2, fordi hun har delt en video på det sociale medie Reddit, der viser drabet på danske Louisa Vesterager Jespersen i Marokko i december 2018. Oplysninger, som tilsynet har fået bekræftet hos politiet, og som Jaleh Tavakoli selv bekræfter.

Tilsynet vurderer, at Jaleh Tavakoli og hendes mand ikke »har den fornødne kvalitet til at have børn i døgnpleje«, som de har haft de seneste otte år.

»Som generelt godkendt plejefamilie påtager man sig en særlig opgave i forhold til at tage vare på børn med særlige behov, hvorfor der ikke i væsentlig grad må kunne stilles spørgsmålstegn ved familiens moral eller etik,« lyder det blandt andet i brevet.

Jaleh Tavakoli skrev selv på de sociale medier da hun fik sigtelsen

Citat

Ja, jeg er blevet sigtet efter straffelovens paragraf 264 D, stk. 2. Forældrene til Louisa Vestager Petersen har ifølge politiet anmeldt blandt andet mig for at have delt drabsvideoen fra Marokko. Det er jeg meget ked af, fordi min mening ikke har været at udstille Louisa.

Da jeg for alvor i 2009, for første gange, optrådte i de danske landsdækkende medier, var det ofte i følgeskab med billeder af Neda Agha Soltan.

Hun var en iransk kvinde der blev skudt og dræbt til en demonstration i Iran, drabet blev optaget på video og set af millioner verden rundt. Næsten alle danske medier viste billederne og også videoen af det blodige drab. Billederne var modbydelige, og de vil sammen med videoen af Louisa og Maren altid forfølge mig.

Vores politikere og medier lever desværre for ofte ikke op til deres ansvar, i de her år, og det er sagen og sigtelsen af mig eksempler på.

Jeg vil ikke tale med journalister lige nu, men vil snarest vende tilbage med en reaktion på sigtelsen.

Nu kan man mene, om det var fornuftigt at dele videoen eller ej, jeg ville aldrig selv dele en sådan video, men det er en ting.

Diskvalificerer det hende og hendes mand som forældre, den handling ?

Nej det gør det ikke. 

Men handlingen mener Socialtilsynet sætter spørgsmålstegn ved familiens moral og etik på en måde, så det i den grad er med til at begrunde, at plejebarnet gennem 8 år nu skal over til anden familie og rives op fra hendes rødder og dagligdag.

Videre fra artiklen

Citat

Socialtilsynet begrunder i brevet, at det kan være problematisk for det pågældende plejebarn, at Jaleh Tavakoli er sigtet for »en alvorlig lovovertrædelse«, som kommer i kølvandet på Tavakolis deling af videoen og hendes »deltagelse i den offentlige debat«.

»Det er en diskussion og nogle overvejelser, som et barn ikke har glæde af at være involveret i – og ved, at du gør det offentligt, vurderer vi, at du tvinger dit plejebarn ind i spørgsmålet. Når dit ansigt og dine perspektiver tydeligt vises på f.eks. dr.dk og andre medier, kan det ikke undgås at plejebarnets venner, forældre og andre er vidende om dette. Vi vurderer, at du bringer dit plejebarn i en alvorlig situation, da barnets loyalitet overfor dig og den grænseoverskridende handling, du er sigtet for, ikke er foreneligt,« står der i brevet.

Derudover lyder det, at Tavakolis ageren på de sociale medier kan skabe »alvorlig tvivl hos et barn om, hvordan man agerer i det digitale univers«, og Tavakoli fungerer derfor ikke som »digital rollemodel« for sit plejebarn.

Ligesom det i forbindelse med Jaleh Tavakolis politiske engagement i den offentlige debat er »en skærpende omstændighed« at hun har delt en video, der ifølge tilsynet kan »skabe tvivl i forhold til din (Tavakolis, red.) dømmekraft i forhold til din rolle som generelt godkendt plejefamilie«.

En anden skærpende omstændighed er, at familien allerede bor på en beskyttet adresse, som efter tilsynet oplysninger skyldes trusler og chikane, og at Tavakoli til trods fortsætter med »en massiv offentlig eksponering, indebærende en deling af den pågældende video, hvilket uvægerligt kan føres tilbage til jer og eventuelt jeres plejebarn. Dette forhold vurderes som uforeneligt med opgaven som plejefamilie«, lyder det.

Her går Socialtilsynet videre. Jaleh Tavakoli optræder i den offentlige debat, med ansigt naturligvis, og det kan skade barnet, fordi barnets venner, forældre og andre er vidende om dette. De henviser videre til den grænseoverskridende handling, og at Jaleh Tavakoli ikke er en ordentlig "digital rollemodel" for hendes plejebarn.

Jeg mener, at, der der vigtigt i denne sag, er, om Jaleh Tavakoli og hendes mand giver barnet den kærlighed det har brug for, den omsorg det har brug for, den støtte barnet har brug for. At være barn af en offentlig kendt person kan selvfølgelig give anledning til mobning i skolen, som Socialtilsynet sikkert indirekte sigter til med deres bemærkninger, men det mener jeg ikke, at man skal diskvalificere forældre på. Så må man tage det med skolen og de forældre, der har børn der mobber.

At de må leve på en beskyttet adresse grundet trusler, sikkert fordi Jaleh Tavakoli har udtalt sig kritisk om islam og er en forkæmper for kvinders rettigheder i mellemøsten/Iran (og i mellemøstlige familier i Danmark), det er ualmindelig trist, men det diskvalificerer ikke hende og hendes mand som forældre. 

Der er igen andre forhold der må være mere vigtige end det.

Citat

Jalah Tavakoli er endnu ikke dømt for at have delt drabsvideoen, og forklarer selv, at hun fandt linket til drabsvideoen på det sociale medie Reddit, hvor der blev linket til en artikel fra mediet Newsspeak der indeholdt linket, som hun derefter delte på en af sine Facebook-profiler. Ifølge eget udsagn uden at have set indholdet, som hun først så senere efter delingen.

Hun vidste dog godt, at der var tale om en drabsvideo, da dette fremgik på Newsspeak.

»Jeg hader at se sådant materiale, og jeg hader at dele det. Men for mig at se var videoen i offentlighedens interesse. Jeg følte mig tvunget til at dele den, fordi jeg flere steder blev omtalt som konspirationsteoretiker. Der var ting i videoen, som vi ikke fik at vide i de danske medier. Vi vidste, at kvinderne blev fundet halshugget, men det blev ikke beskrevet,« siger Jaleh Tavakoli og påpeger, at danske medier »i øvrigt viser lignende materiale i alle mulige forskellige formater, som også kan udstille mennesker i svære situationer.«

»Jeg forstår ikke forskellen. Jeg forestillede mig ikke, at jeg ville overtræde nogen som helst lovgivning, eller at det ville have nogle konsekvenser. Man har også bragt andre lignende billeder af Holocaust og Vietnamkrigen for at kunne dokumentere, hvad der skete her,« siger hun

Jaleh Tavakoli håber, at »de ansvarlige politikere i Københavns Kommune og i Folketinget, og også socialministeren, vil gå ind i sagen og for alvor sikre vores barns tryghed og kontinuitet i opvæksten«.

Det er så hendes forklaring, jeg mener ikke, at forklaringen og handlingen er så alvorlig, at hun og hendes mand skal fratages det plejebarn, de har haft gennem 8 år, og hvor de har løst opgaven fint, siden de har fået lov til at have barnet så længe.

Citat

Kvalitetssikring af plejefamilier

Tilsynschef Henriette Lindberg hos Socialtilsyn Øst, der fører tilsyn med sociale tilbud for udsatte børn og voksne i den kommune, hvor Jaleh Tavakoli, hendes mand og deres 8-årige plejebarn bor, »kan ikke kommentere konkrete sager« som denne, men påpeger, at tilsynet ikke fjerner plejebørn, men den generelle godkendelse som pågældende plejefamilie har, og som dermed sikrer, at de må have plejebørn.

»Vi fører hele tiden tilsyn og sikrer, at kvaliteten er i orden, når en familie har en generel godkendelse udstedt af os. Man kan opretholde sin godkendelse, når vi vurderer, at man har den fornødne kvalitet. Vi har en kvalitetsmodel, hvor vi går syv temaer igennem, som vi måler på. Nogle gange kan de gøre os bekymrede og andre gange tænker vi “fantastisk.” Det handler ikke om, hvorvidt man er godkendt til et specifikt barn, men hvorvidt man kan tage alle børn ind, der har den rette alder og udfordringer i overensstemmelse med deres generelle godkendelse. Når vi bliver bekymret sender vi typisk en agterskrivelse. Det kan være et påbud, et skærpet tilsyn eller i værste tilfælde, at den generelle godkendelse ophører,« siger Henriette Lindberg.

Henriette Lindberg påpeger, at der i 14 dage efter en agterskrivelse er en høringsperiode, hvor bemærkninger om tilsynets påtænkte afgørelse modtages. Herunder eventuelle nye oplysninger, der kan ændre tilsynets afgørelse. Herefter eller i høringsperioden vil der være et dialogmøde mellem plejefamilie og relevante medarbejdere og ledere i socialtilsynet, hvorefter socialtilsynet træffer en endelig afgørelse i sagen.

Som jeg har forstået det, er vi så i høringsperioden nu. Noget kan selvfølgelig nå at ændre sig, men Socialtilsynet har jo tilkendegivet hvad de mener.

Fakta fra artiklen

Citat

Jaleh Tavakoli og hendes mand er plejeforældre for en datter, som de ønsker at adoptere. De har taget vare på barnet, der i dag er 8 år, stort set siden barnets fødsel. Jaleh Tavakoli er en aktiv islamkritisk debattør, der selv har iransk baggrund.

I slutningen af 2018 delte hun - som en politisk manifestation - en video, der viste halshugningen af en ung kvinde i Marokko. Hun er nu sigtet efter straffelovens § 264 d, stk. 2, der forbyder »uberettiget videregivelse af billeder eller meddelelser om en andens private forhold eller billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget en bredere offentlighed.«

Socialtilsynet, der er en offentlig myndighed med ansvar for plejeforældre, har nu meddelt Jaleh Tavakoli, at myndigheden foreløbigt agter at fratage hende plejetilladelsen, og at det 8-årige barn derfor må flytte. Beslutningen er affattet i en fire sider lang skrivelse, der indeholder henvisninger til lovgivning, men iøvrigt er affattet i et personligt, direkte sprog.

Af afgørelsen fremgår det:

At sigtelsen »ikke er forenelig med at være generelt godkendt som plejefamilie«; selv om Jaleh Tavakoli har ytringsfrihed, skal hun være en »primær rollemodel« for sit plejebarn, »der ikke må være udsat for øget marginalisering eller bringes i en udsat situation som følge af plejeforældrenes handlinger.«

At »det kan være problematisk for jeres plejebarn at du, Jaleh, sigtes for en alvorlig lovovertrædelse som følge af din deling af videoen som et led i din deltagelse i den offentlige debat«  - det giver »en diskussion og nogle overvejelser som et barn ikke har glæde af at være involveret i – og ved at du gør det offentligt vurderer vi, at du tvinger dit plejebarn ind i spørgsmålet. Når dit ansigt og dine perspektiverer tydeligt vises på fx dr.dk og andre medier, kan det ikke undgås at plejebarnets venner, forældre og andre er vidende om dette. Vi vurderer, at du bringer dit plejebarn i en alvorlig situation, da barnets loyalitet overfor dig og den grænseoverskridende handling du er sigtet for, ikke er foreneligt.«

At »den måde du, Jelah, har valgt at eksponere dig selv og kommunikere politisk på i den aktuelle sag« (...) udfordrer ovenstående perspektiver og at det forhold, at du fremtræder i den offentlige debat (...) kan kompromittere din rolle som plejeforælder. Det er i den forbindelse en skærpende omstændighed” at hun har »har delt en video, hvis barske indhold kan skabe tvivl i forhold til din dømmekraft.«

»at du, Jaleh, som en af de primære rollemodeller for jeres plejebarn er så voldsomt eksponeret, hvilket skaber en »kompliceret situation for jeres plejebarn«, og at Jaleh ikke fungerer som en »digital rollemodel«, det hendes aktivitet kan »forvirre og skabe alvorlig tvivl hos et barn om, hvordan man agerer i det digitale univers.«

Myndigheden mener det er særligt skærpende, at Jaleh Tavakoli - der har beskyttet adresse på grund af trusler - »fortsætter med massiv offentlig eksponering«, der er »uforeneligt med opgaven som plejeforældre.«

Her er der så med fed fremhævet begrundelser fra afgørelsen mod Jaleh Tavakoli og hendes mand.

Hvad siger mon barnet selv ? Argumentationen kører alene på Jaleh Tavakoli og hends ageren. Men hvad siger barnet ? HVAD SIGER BARNET ? Er barnet ikke blevet hørt ? Hvorfor nævnes det ikke hvad barnet siger ? Hvis det har været i pleje i 8 år, bør barnet da høres. Jeg antager, at barnet har det fint, siden det har fået lov til at være hos Jaleh Tavakoli og hendes mand i 8 år, og mon ikke, at det ikke nævnes, hvad barnet ønsker, da det sikkert vil være i modstrid med Sociltilsynets afgørelse. 

Det afgørende er naturligvis, mener jeg, at man gennem samtaler får dannet sig et billede af om barnet er glad for at være hos Jaleh Tavakoli og hendes mand, og om man tror, at barnet får den kærlighed, omsorg, støtte, interesse, som er nødvendigt for at barnet kan blive et velfungerede menneske.

Der står intet om det, og eftersom det har været Socialtilsynets opfattelse gennem 8 år, at barnet fik det barnet havde brug for i familien, så ændrer man det tilsyneladende på baggrund af den seneste handling med deling af den video.

Der gættes på mange sociale medier, at det er en politisk afgørelse, foretaget af en kultur-radikal medarbejder, fordi Jaleh Tavakoli jo har et noget andet syn på et politisk område end de kultur-radikale har. 

Hvis det er tilfældet - er der i dagens Danmark ikke plads til at folk siger deres mening ? Også selvom det måtte være noget de kultur-radikale er uenige i ? 

Jeg vil da næsten håbe men også frygte på samme tid, at det skyldes en forvirret kulturradikal medarbejder. Håbe fordi så er systemet ikke helt hen i vejret, hvis det alene skyldes en medarbejders misforståelse af sin arbejdsopgave. Men også frygte, fordi det er jo ganske forfærdeligt for et sådan barn, at man går ind med et politisk mål for øje og fjerner det barn alene fordi man ikke kan lide plejemoderens politiske holdning.

Men hvis det ikke skyldes det, så må det jo skyldes, at de rent faktisk mener det, de skriver, som en helt generel politik, også hvis nu en fra venstrefløjen eller en anden person måtte være i samme situation.

Igen, jeg kan kun udtale mig ud fra artiklen og hvad de skriver, men hvis man fra Socialtilsynets side på den måde diskvalificerer en plejefamilie, og på ingen måder udtaler sig om plejeforældrernes evner til at give kærlighed, omsorg, støtte og interesse for barnet, men alene bygger det på den ene forældres optræden i den offentlige debat, så vil jeg faktisk mene, og i øvrigt ej heller ligger til grund hvad barnet måtte mene iflg det oplyste, så vil jeg mene, at det er dybt dybt kritisabelt generelt betragtet. Og så er jeg faktisk dybt rystet over det system-Danmark vi har på det område.

Jeg er i skrivende stund ikke klar over, hvad Jaleh Tavakoli vil gøre, men ud fra det foreliggende omkring sagen, så var jeg hende, ville jeg alliere mig med en særdeles god advokat på dette område, og så give Socialtilsynet kamp til stregen, hele vejen igennem. Det er da netop synd for det barn, at det skal rives ud af familien på den måde, efter at have været der i 8 år og formentlig er glad for det.

Del dette indlæg


Link til indlæg

Ja det er en trist sag, ofte afgøres sociale sager på et “skøn” godt nok et socialfagligt skøn, men jeg kan ikke befri mit hovede fra den tanke,  at egene værdier, egne holdninger får indflydelse på det “faglige skøn” groft sagt, hvis jeg var pornofilmproducent kunne jeg så være en del af en plejfamilie, hvis min partner og jeg selv var uddannede socialpædagoger eller skolelærere eller socialrådgivere..

Eller medlem af DF? I min optik er langt de fleste socialfaglige medarbejdere røde, eller havde de nok valgt anden livsgerning, så spørsgmålet er også om de røde vil lave berufverbot...for “de forkerte”..

Er barnet 12 år har de ret til en høring.Er de 15 år er de selvstændige parter i sagen.

Godt indlæg Aros.

 

https://bornsvilkar.dk/wp-content/uploads/2018/05/Børns-sociale-rettigheder.pdf

Redigeret af Alkoholikeren

Del dette indlæg


Link til indlæg

Hvis det nu var dit barns død, ved afskæring af hovede, vedkommende havde delt, så havde du nok et andet syn på det

Plejebarnet er 12, har venner der læser om plejemors dumhed og bliver udsat for en eksponering der er totalt unødvendig. 

Hun skal fyres som plejemor, hun er ikke værdig til det pga hendes hjernedøde, strafbare handling. 

 

 

Del dette indlæg


Link til indlæg

Højreorienteret tror jeg næppe, at vi kan kalde Jaleh Tavakoli. Hendes tidligere medlemsskab af Enhedslisten vidner lidt om dette. Selvom hun nok er blevet noget klogere med årene. 

Så det er nok alene det, at hun er islamkritisk, der er en trigger for parnasset. 

Ensretningen af samfundet og opdragelsen af befolkningen kører for fuld skrue. Nyheder serveres selektivt ala Sverige. Forkerte meninger udstødes ala DDR.

Vedr. Spørgsmålet, ja så virker det forrykt, at dette skulle udløse at plejebarnet tages fra dem. 

Men omvendt har jeg forståelse for, hvis det var det faktum, at Jaleh og familie lever på beskyttet adresse, og at de er truet i hverdagen af eks. islamister og AFA’s tropper, der udløste kommunens reaktion. 

Del dette indlæg


Link til indlæg

Jeg kender faktisk Tavakoli, og hun er et yderst fornuftigt menneske, så jeg begriber ikke dette indgreb i hendes familie.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Borende X skrev, for 13 minutter siden:

Jeg kender faktisk Tavakoli, og hun er et yderst fornuftigt menneske, så jeg begriber ikke dette indgreb i hendes familie.

Sidder du så bare på dine hænder igen eller gør du noget med din viden? 

Del dette indlæg


Link til indlæg

Så vidt jeg kan læse mig frem til har de modtaget et varslingsbrev Varslingsbrev.  Det fremgår at brevet, at der gives mulighed for en hørring, samt at man kan komme med bemærkninger inden 14 dage.  Det fremgår ligeledes, at hvis man vælger dette

Citat

Socialtilsynet vil efter afholdelsen af dialogmødet og udløbet af høringsfristen træffe endelig afgørelse i
sagen.

Sagen er derved endnu ikke afgjort, og der er selvfølgelig en rimelig retspraksis. 

 

Del dette indlæg


Link til indlæg

Hold da op hvor trådstarter @Aros da bare kører ud af en forudbestemt kurs med alle mulige vilde antagelser: Det antages at barnet har det fint. Det antages at medarbejderen er kulturradikal. Det antages at det alene er  Jaleh Tavakolis deling af videoen som har ført til Socialtilsynets reaktion. Og selvfølgelig antages det at sagen er politisk og er udtryk for forfølgelse af de stakkels, stakkels islamkritikere. Hvad nu hvis Socialtilsynet bare har gjort  deres arbejde, som er at beskytte plejebørn mod at vokse op under forhold som ikke er gode for dem? Kunne man forestille sig det? At de måske har lavet en grundig undersøgelse af forholdene. Og at det måske kunne have noget at gøre med JT's kompromisløse måde at optræde og agere på, og ikke indholdet af hendes holdninger? En ageren som nu har ført til en lovovertrædelse. Kunne man forestille sig at delingen af videoen bare var dråben der fik bægeret til at flyde over? Kort sagt, der er ingen af os der aner noget om detaljerne i den her sag. Og så er det let at skyde løs med alle mulige vilde fantasier om kulturradikale medarbejdere som forfølger de åh så stakkels, stakkels Islamkritikere.

Og at den ene eller anden herinde  kender JT? Hold nu op. Det er jo klassisk. Man ser i TV at politiet anholder en person, og at naboerne udtaler at vedkommende da ellers altid havde været et elskeligt menneske og hvem skulle nu have troet at han var sådan en? Han hilste da ellers så pænt, når de mødtes på trappen....

Personlige anekdoter kan ikke bruges til meget i den sammenhæng. 

 

 

Del dette indlæg


Link til indlæg

Nu er der vistnok forskel på forældre (både biologiske og adoptiv), og plejeforældre. Det kan og skal være nemmere at fjerne børn fra en plejefamilie end en rigtig familie.

Men uanset hvad, så er det forkert (både for barnet og de voksne) at procedere den slags i medierne. Det er og bliver gætværk om myndighederne her har gjort deres job, men med den tillid man iøvrigt viser offentligt ansatte, går man vel ud fra de gør deres job, indtil det modsatte er bevist. I en retssal. Ikke på gaden. 

Man kunne måske forestille sig at plejebarnet var sat i en plejefamilie, pga problemer i sin egen familie? Eller med barnet selv? At barnet havde brug for positive rollemodeller. Det er ren spekulation, men hvis det var tilfældet, er det netop på sin plads at fjerne barnet, og give barnet positive rollemodeller. At en person, der ulovligt deler videos med mord og halshugning - som led i politisk virke - kan stå som en positiv rollemodel for et plejebarn, er der nok ikke mange der vil mene. 

Men beslutningen er jo ikke taget, alene det at den forsøges procederet i medierne, uden den store hensyntagen til barnet, burde få alle alarmklokker til at ringe.

 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Aros skrev, for 14 timer siden:

Jaleh Tavakoli, dansk-iraner,  hun er cand.scient.soc., talskvinde for Frit Iran, forfatter, kunstner, blogger, debattør og listen er sikkert endnu længere.

Hun har været medlem af Borgerrepræsentationen for Enhedslisten for et lille årti siden cirka, men har i de senere år ofte haft et meningsfællesskab med højrefløjen omkring holdninger til integration, islam, flygtninge- og indvandrepolitik. Hun har kæmpet en kamp i Danmark for kvinders rettigheder i Iran, herunder, at de bør kunne smide tørklædet hvis de vil mv.

Hun og hendes mand har i 8 år haft et plejebarn.

Socialtilsynet vælger nu at ville fjerne godkendelsen til at have dette barn i pleje. Årsag - primært, at hun har delt en video med drabene af den danske og norske pige i Marokko på et social medie ifølge det oplyste.

Jeg kender kun sagen fra medierne, og kan således kun udtale mig på baggrund af dette. Jeg anerkender, at der kan være mere i sagen end det, men hvad der kommer frem skyldes jo tilsyneladende ikke mindst at journalisten har set afgørelsen fra Socialtilsynet, og til slut refereres der direkte fra afgørelsens begrundelser i artiklen.

https://www.berlingske.dk/samfund/forfatter-og-blogger-jaleh-tavakoli-er-sigtet-for-at-dele-drabsvideo-fra

Jaleh Tavakoli skrev selv på de sociale medier da hun fik sigtelsen

Nu kan man mene, om det var fornuftigt at dele videoen eller ej, jeg ville aldrig selv dele en sådan video, men det er en ting.

Diskvalificerer det hende og hendes mand som forældre, den handling ?

Nej det gør det ikke. 

Men handlingen mener Socialtilsynet sætter spørgsmålstegn ved familiens moral og etik på en måde, så det i den grad er med til at begrunde, at plejebarnet gennem 8 år nu skal over til anden familie og rives op fra hendes rødder og dagligdag.

Videre fra artiklen

Her går Socialtilsynet videre. Jaleh Tavakoli optræder i den offentlige debat, med ansigt naturligvis, og det kan skade barnet, fordi barnets venner, forældre og andre er vidende om dette. De henviser videre til den grænseoverskridende handling, og at Jaleh Tavakoli ikke er en ordentlig "digital rollemodel" for hendes plejebarn.

Jeg mener, at, der der vigtigt i denne sag, er, om Jaleh Tavakoli og hendes mand giver barnet den kærlighed det har brug for, den omsorg det har brug for, den støtte barnet har brug for. At være barn af en offentlig kendt person kan selvfølgelig give anledning til mobning i skolen, som Socialtilsynet sikkert indirekte sigter til med deres bemærkninger, men det mener jeg ikke, at man skal diskvalificere forældre på. Så må man tage det med skolen og de forældre, der har børn der mobber.

At de må leve på en beskyttet adresse grundet trusler, sikkert fordi Jaleh Tavakoli har udtalt sig kritisk om islam og er en forkæmper for kvinders rettigheder i mellemøsten/Iran (og i mellemøstlige familier i Danmark), det er ualmindelig trist, men det diskvalificerer ikke hende og hendes mand som forældre. 

Der er igen andre forhold der må være mere vigtige end det.

Det er så hendes forklaring, jeg mener ikke, at forklaringen og handlingen er så alvorlig, at hun og hendes mand skal fratages det plejebarn, de har haft gennem 8 år, og hvor de har løst opgaven fint, siden de har fået lov til at have barnet så længe.

Som jeg har forstået det, er vi så i høringsperioden nu. Noget kan selvfølgelig nå at ændre sig, men Socialtilsynet har jo tilkendegivet hvad de mener.

Fakta fra artiklen

Her er der så med fed fremhævet begrundelser fra afgørelsen mod Jaleh Tavakoli og hendes mand.

Hvad siger mon barnet selv ? Argumentationen kører alene på Jaleh Tavakoli og hends ageren. Men hvad siger barnet ? HVAD SIGER BARNET ? Er barnet ikke blevet hørt ? Hvorfor nævnes det ikke hvad barnet siger ? Hvis det har været i pleje i 8 år, bør barnet da høres. Jeg antager, at barnet har det fint, siden det har fået lov til at være hos Jaleh Tavakoli og hendes mand i 8 år, og mon ikke, at det ikke nævnes, hvad barnet ønsker, da det sikkert vil være i modstrid med Sociltilsynets afgørelse. 

Det afgørende er naturligvis, mener jeg, at man gennem samtaler får dannet sig et billede af om barnet er glad for at være hos Jaleh Tavakoli og hendes mand, og om man tror, at barnet får den kærlighed, omsorg, støtte, interesse, som er nødvendigt for at barnet kan blive et velfungerede menneske.

Der står intet om det, og eftersom det har været Socialtilsynets opfattelse gennem 8 år, at barnet fik det barnet havde brug for i familien, så ændrer man det tilsyneladende på baggrund af den seneste handling med deling af den video.

Der gættes på mange sociale medier, at det er en politisk afgørelse, foretaget af en kultur-radikal medarbejder, fordi Jaleh Tavakoli jo har et noget andet syn på et politisk område end de kultur-radikale har. 

Hvis det er tilfældet - er der i dagens Danmark ikke plads til at folk siger deres mening ? Også selvom det måtte være noget de kultur-radikale er uenige i ? 

Jeg vil da næsten håbe men også frygte på samme tid, at det skyldes en forvirret kulturradikal medarbejder. Håbe fordi så er systemet ikke helt hen i vejret, hvis det alene skyldes en medarbejders misforståelse af sin arbejdsopgave. Men også frygte, fordi det er jo ganske forfærdeligt for et sådan barn, at man går ind med et politisk mål for øje og fjerner det barn alene fordi man ikke kan lide plejemoderens politiske holdning.

Men hvis det ikke skyldes det, så må det jo skyldes, at de rent faktisk mener det, de skriver, som en helt generel politik, også hvis nu en fra venstrefløjen eller en anden person måtte være i samme situation.

Igen, jeg kan kun udtale mig ud fra artiklen og hvad de skriver, men hvis man fra Socialtilsynets side på den måde diskvalificerer en plejefamilie, og på ingen måder udtaler sig om plejeforældrernes evner til at give kærlighed, omsorg, støtte og interesse for barnet, men alene bygger det på den ene forældres optræden i den offentlige debat, så vil jeg faktisk mene, og i øvrigt ej heller ligger til grund hvad barnet måtte mene iflg det oplyste, så vil jeg mene, at det er dybt dybt kritisabelt generelt betragtet. Og så er jeg faktisk dybt rystet over det system-Danmark vi har på det område.

Jeg er i skrivende stund ikke klar over, hvad Jaleh Tavakoli vil gøre, men ud fra det foreliggende omkring sagen, så var jeg hende, ville jeg alliere mig med en særdeles god advokat på dette område, og så give Socialtilsynet kamp til stregen, hele vejen igennem. Det er da netop synd for det barn, at det skal rives ud af familien på den måde, efter at have været der i 8 år og formentlig er glad for det.

Det vil være helt horribelt, og uden hensyntagen til barnets tarv, hvis barnet bliver fjernet fra hende.

Del dette indlæg


Link til indlæg
Bear skrev, for 4 minutter siden:

Det vil være helt horribelt, og uden hensyntagen til barnets tarv, hvis barnet bliver fjernet fra hende.

Er det noget du ved eller noget du slutter udfra presse-procederen alene?

Del dette indlæg


Link til indlæg
tvr skrev, for 5 minutter siden:

Er det noget du ved eller noget du slutter udfra presse-procederen alene?

Jeg ved ikke noget, men jeg ved at det skal være ret graverende for at det er i et barns tarv at blive fjernet fra dem som det har opfattet som sin familie i 8 år. Det vil have en ret voldsom effekt på barnet. Så hvis hendes eneste "brøde" er at hun har delt en video på nettet som hun ikke burde have delt, så kan jeg ikke forestille mig at det er i barnets tarv at fjerne det. Mit gæt er iøvrigt også at det ikke kommer til at ske. 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Bear skrev, for 21 minutter siden:

Jeg ved ikke noget, men jeg ved at det skal være ret graverende for at det er i et barns tarv at blive fjernet fra dem som det har opfattet som sin familie i 8 år. Det vil have en ret voldsom effekt på barnet. Så hvis hendes eneste "brøde" er at hun har delt en video på nettet som hun ikke burde have delt, så kan jeg ikke forestille mig at det er i barnets tarv at fjerne det. Mit gæt er iøvrigt også at det ikke kommer til at ske. 

Ja. Det hører ligeledes med at barnet er 8 år gammel. Har boet hos Jaleh stort set siden fødslen. Dvs. Det ER hendes familie.

Vi har ikke til at antage andet end at hun får masser af kærlighed. 

Derfor ville det være et ekstremt voldsomt indgreb at fjerne hende på grundlag af en video, der ikke burde være delt. 

Del dette indlæg


Link til indlæg

Jeg har tillid til, at den rigtige afgørelse træffes i henhold til socialtilsynslovens §§ 5, 6 og 12 samt bekendtgørelse om socialtilsyn2 §
11, stk. 1, nr. 2 samt bekendtgørelsens bilag 2

Men medier m.v. synes jo typisk det er mere spændende at skabe dramaer, skandaler, fremstille offentlige instanser som umulige tåber. Jeg er rimelig sikker på, at dem der træffes afgørelsen allerede er bekendt med, at sagen har en stor medie interesse, samt at de helt sikker vil træffe en afgørelse i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning.

 

Del dette indlæg


Link til indlæg
TheVoice skrev, for 16 timer siden:

Så vidt jeg kan læse mig frem til har de modtaget et varslingsbrev Varslingsbrev.  Det fremgår at brevet, at der gives mulighed for en hørring, samt at man kan komme med bemærkninger inden 14 dage.  Det fremgår ligeledes, at hvis man vælger dette

Sagen er derved endnu ikke afgjort, og der er selvfølgelig en rimelig retspraksis. 

Det fremgår ligeledes af oplægget, hvor der refereret følgende

Citat

Henriette Lindberg påpeger, at der i 14 dage efter en agterskrivelse er en høringsperiode, hvor bemærkninger om tilsynets påtænkte afgørelse modtages. Herunder eventuelle nye oplysninger, der kan ændre tilsynets afgørelse. Herefter eller i høringsperioden vil der være et dialogmøde mellem plejefamilie og relevante medarbejdere og ledere i socialtilsynet, hvorefter socialtilsynet træffer en endelig afgørelse i sagen.

 

Bear skrev, for 6 timer siden:

Det vil være helt horribelt, og uden hensyntagen til barnets tarv, hvis barnet bliver fjernet fra hende.

Det er jeg fuldkommen enig i.

Bear skrev, for 6 timer siden:

Jeg ved ikke noget, men jeg ved at det skal være ret graverende for at det er i et barns tarv at blive fjernet fra dem som det har opfattet som sin familie i 8 år. Det vil have en ret voldsom effekt på barnet. Så hvis hendes eneste "brøde" er at hun har delt en video på nettet som hun ikke burde have delt, så kan jeg ikke forestille mig at det er i barnets tarv at fjerne det. Mit gæt er iøvrigt også at det ikke kommer til at ske. 

Igen enig. Jeg tror også at det varslingsbrev der er sendt i høring ender med at blive ændret. Hendes brøde kan du læse senere, men det er nogenlunde korrekt refereret i artiklen fra Berlingske.

Statham skrev, for 6 timer siden:

Ja. Det hører ligeledes med at barnet er 8 år gammel. Har boet hos Jaleh stort set siden fødslen. Dvs. Det ER hendes familie.

Vi har ikke til at antage andet end at hun får masser af kærlighed. 

Derfor ville det være et ekstremt voldsomt indgreb at fjerne hende på grundlag af en video, der ikke burde være delt. 

Også enig.

TheVoice skrev, for 5 timer siden:

Jeg har tillid til, at den rigtige afgørelse træffes i henhold til socialtilsynslovens §§ 5, 6 og 12 samt bekendtgørelse om socialtilsyn2 §
11, stk. 1, nr. 2 samt bekendtgørelsens bilag 2

Men medier m.v. synes jo typisk det er mere spændende at skabe dramaer, skandaler, fremstille offentlige instanser som umulige tåber. Jeg er rimelig sikker på, at dem der træffes afgørelsen allerede er bekendt med, at sagen har en stor medie interesse, samt at de helt sikker vil træffe en afgørelse i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning.

 

Og er der tillid til, at det varslingsbrev der nu er i høring, at det er truffet på den rigtige måde ? Hvis varslingsbrevet ikke holder vand, og tilmed er lavet på et forkert grundlag, er der vel grund til eftertanke og at man ser det efter i sømmene, hvad der foregik ? Eller er det ligemeget, det synes ministeren ikke, mere herom senere. Og som du selv vil kunne konstatere senere, så har Berlingske ikke vinklet sagen så vanvittigt  meget i forhold til varslingsbrevet, så omvendt, skal man jo også passe på pr automatik at dømme pressen på den måde.

Og at der begås fejl i det offentlige system, af nogen der har meget magt, på sagsbehandlerniveau, tror jeg er set før, også hvor det har meget store konsekvenser. Så vidt jeg husker sagen omkring "Kasi-Jesper" og artiklerne i pressen, så er der vist en sagsbehandler der ikke gjorde sit arbejde godt nok, på mange måder, som jeg forstod de artikler, og hvor det havde store konsekvenser for "Kasi-Jesper", og så kan man jo synes om ham, hvad man vil. Og mon ikke der findes flere andre eksempler på, at folk er kommet i klemme grundet afgørelser fra det offentlige som ikke var afgjort på et sagligt og gennemarbejdet grundlag.

Det er rigtigt, at grundet den store medie interesse, og at ministeren for området nu også interesser sig for sagen, så vil Socialtilsynet forhåbentlig se ekstra-grundigt på sagen nu, og jeg tænker, at det vil være på et niveau, hvor selv den ansvarlige leder vil gå ind over sagen. Det tror jeg så du har ret i.

Med hensyn til, hvad der er op og ned i sagen, så medmindre man tror en journalist fra Berlingske lyver, så er der lavet en fakta-boks, hvor følgende fra varslingsbrevet fremgår (afgørelsen er dog også offentlig nu - mere herom senere) :

Citat

Af afgørelsen fremgår det:

At sigtelsen »ikke er forenelig med at være generelt godkendt som plejefamilie«; selv om Jaleh Tavakoli har ytringsfrihed, skal hun være en »primær rollemodel« for sit plejebarn, »der ikke må være udsat for øget marginalisering eller bringes i en udsat situation som følge af plejeforældrenes handlinger.«

At »det kan være problematisk for jeres plejebarn at du, Jaleh, sigtes for en alvorlig lovovertrædelse som følge af din deling af videoen som et led i din deltagelse i den offentlige debat«  - det giver »en diskussion og nogle overvejelser som et barn ikke har glæde af at være involveret i – og ved at du gør det offentligt vurderer vi, at du tvinger dit plejebarn ind i spørgsmålet. Når dit ansigt og dine perspektiverer tydeligt vises på fx dr.dk og andre medier, kan det ikke undgås at plejebarnets venner, forældre og andre er vidende om dette. Vi vurderer, at du bringer dit plejebarn i en alvorlig situation, da barnets loyalitet overfor dig og den grænseoverskridende handling du er sigtet for, ikke er foreneligt.«

At »den måde du, Jelah, har valgt at eksponere dig selv og kommunikere politisk på i den aktuelle sag« (...) udfordrer ovenstående perspektiver og at det forhold, at du fremtræder i den offentlige debat (...) kan kompromittere din rolle som plejeforælder. Det er i den forbindelse en skærpende omstændighed” at hun har »har delt en video, hvis barske indhold kan skabe tvivl i forhold til din dømmekraft.«

»at du, Jaleh, som en af de primære rollemodeller for jeres plejebarn er så voldsomt eksponeret, hvilket skaber en »kompliceret situation for jeres plejebarn«, og at Jaleh ikke fungerer som en »digital rollemodel«, det hendes aktivitet kan »forvirre og skabe alvorlig tvivl hos et barn om, hvordan man agerer i det digitale univers.«

Myndigheden mener det er særligt skærpende, at Jaleh Tavakoli - der har beskyttet adresse på grund af trusler - »fortsætter med massiv offentlig eksponering«, der er »uforeneligt med opgaven som plejeforældre.«

Jeg kan godt se, at enkelte på dette forum, har givet mig kritik for min holdning i mit oplæg. Det har jeg det fint med, omend såvel ministre, som de MFer jeg har set sig udtale sig, som den offentlige debat, der har reaktionen været lidt anderledes. Om det så skyldes en anti-parti mod Jaleh Tavakoli, eller mig ligefrem :D, eller blot andre holdninger er for mig ligemeget. 

Jeg har intet problem med at stå på mål for følgende udsagn, jeg er faktisk stolt af at have disse holdninger, uanset hvad det måtte give af kritik fra enkelte, og endnu mere stol efter varslingsbrevet er blevet offentlig, jeg står fuldt ud ved det jeg skrev her

Aros skrev, for 21 timer siden:

Jeg kender kun sagen fra medierne, og kan således kun udtale mig på baggrund af dette. Jeg anerkender, at der kan være mere i sagen end det, men hvad der kommer frem skyldes jo tilsyneladende ikke mindst at journalisten har set afgørelsen fra Socialtilsynet, og til slut refereres der direkte fra afgørelsens begrundelser i artiklen.....

...Jeg mener, at, der der vigtigt i denne sag, er, om Jaleh Tavakoli og hendes mand giver barnet den kærlighed det har brug for, den omsorg det har brug for, den støtte barnet har brug for. At være barn af en offentlig kendt person kan selvfølgelig give anledning til mobning i skolen, som Socialtilsynet sikkert indirekte sigter til med deres bemærkninger, men det mener jeg ikke, at man skal diskvalificere forældre på. Så må man tage det med skolen og de forældre, der har børn der mobber.

....Hvad siger mon barnet selv ? Argumentationen kører alene på Jaleh Tavakoli og hends ageren. Men hvad siger barnet ? HVAD SIGER BARNET ? Er barnet ikke blevet hørt ? Hvorfor nævnes det ikke hvad barnet siger ? Hvis det har været i pleje i 8 år, bør barnet da høres. Jeg antager, at barnet har det fint, siden det har fået lov til at være hos Jaleh Tavakoli og hendes mand i 8 år, og mon ikke, at det ikke nævnes, hvad barnet ønsker, da det sikkert vil være i modstrid med Sociltilsynets afgørelse. 

Det afgørende er naturligvis, mener jeg, at man gennem samtaler får dannet sig et billede af om barnet er glad for at være hos Jaleh Tavakoli og hendes mand, og om man tror, at barnet får den kærlighed, omsorg, støtte, interesse, som er nødvendigt for at barnet kan blive et velfungerede menneske.

Der står intet om det, og eftersom det har været Socialtilsynets opfattelse gennem 8 år, at barnet fik det barnet havde brug for i familien, så ændrer man det tilsyneladende på baggrund af den seneste handling med deling af den video.

Det som man bør være opmærksom på, er, at der er tale om et barn, der hele sit liv har boet hos Jaleh Tavakoli og hendes mand. Det er voldsomt indgribende for det barn, at blive fjernet fra den plejefamilie, og når enten hele grundlaget eller den største del af grundlaget skyldes Jaleh Tavakolis deling af en video på nettet, samt hendes rolle som offentlig debattør, talskvinde for frit Iran, forfatter, så er det i min verden ikke barnets tarv, man tænker på. Men det kan man jo også være ligeglad med.

Nu har jeg før rettet kritik af Mai Mercado, men i dag vil jeg rose hende. Hun er ansvarlig minister for området, og udtaler på de sociale medier

Citat

Jeg er målløs. Jeg kan ikke gå ind i den konkrete sag, som jeg forstår endnu ikke er afgjort. 
Jeg må sige helt klart, at hvis reglerne på nogen måde er skyld i, at børn i plejefamilier kommer i klemme, så er jeg klar til lave reglerne om med det samme, og jeg har allerede fået tilkendegivelser om, at det kan hastebehandles, hvis det er nødvendigt.

Her forholder hun sig til, at hun er overrakset over dommen, og at hun er indstillet på, at lave reglerne om, hvis børne i plejefamilier kommer i klemme.

Den indgangsvinkel er nemlig god, for viser det sig, at sagsbehandleren har fulgt reglerne og retningslinjerne, og at det helt indenfor disse, at Jaleh Tavakoli og hendes mand ikke længere skal have barnet, så er det da værd at dykke ned i, om den afgørelse var for at varetage barnets tarv, og hvis ikke, som noget kan tyde på, så er der noget der skal laves om.

Hvis det viser sig, at sagsbehandlerens varslingsbrev ikke har fulgt reglerne og retningslinjerne, så må spørgsmålet stilles, hvordan kunne det komme så vidt, at en sagsbehandler har så meget magt, og laver noget helt forkert, og er der noget man kan gøre for at forhindre, at det sker igen. Af hensyn til børnenes tarv.

Til slut vil jeg sige, at til dem der endnu ikke skulle være sikker på, hvad varslingsbrev indebærer og med hvilke argumenter Socialtilsynet bruger, så kan man læse hele afgørelsen her

https://drive.google.com/file/d/1zSKNCpeQMzKVg82GVcyTvQQ5Wgbmsvm4/view?fbclid=IwAR1DaaAm_KIF818sqRDw1a45pr-xE_dgZo9TQCGGclRK4uZZe2yfjh0EDl4

Her ligger Socialtilsynet særlig vægt på delingen af videoen og hendes øvrige optræden i den offentlige debat.

Der er intet i varslingsbrevet der tyder på, at Berlingske ikke har refereret korrekt omkring sagen.

Og alle har nu mulighed for at læse det hele.

Efter at have læst afgørelsen selv, så bekræfter det mig kun i mit standpunkt.

Socialtilsynet ligger vægt på følgende og jeg citerer dem selv

Citat

Vi har ved vurderingen lagt særligt vægt på, at du, Jaleh, er sigtet for overtrædelse af straffelovens §
264 d, stk. 2, grundet din deling på det sociale medie Reddit af video visende drabet på en ung kvinde i
Marokko i december 2018.....

....Socialtilsynet lægger i vurderingen af sagen endvidere vægt på:
• at det kan være problematisk for jeres plejebarn at du, Jaleh, sigtes for en alvorlig
lovovertrædelse som følge af din deling af videoen som et led i din deltagelse i den offentlige
debat. Det er en diskussion og nogle overvejelser som et barn ikke har glæde af at være
involveret i – og ved at du gør det offentligt vurderer vi, at du tvinger dit plejebarn ind i
spørgsmålet. Når dit ansigt og dine perspektiverer tydeligt vises på fx dr.dk og andre medier, kan
det ikke undgås at plejebarnets venner, forældre og andre er vidende om dette. Vi vurderer, at
du bringer dit plejebarn i en alvorlig situation, da barnets loyalitet overfor dig og den
grænseoverskridende handling du er sigtet for, ikke er foreneligt.
• at den måde du, Jelah, har valgt at eksponere dig selv og kommunikere politisk på i den aktuelle
sag om deling af en voldsom video, udfordrer ovenstående perspektiver og at det forhold, at du
fremtræder i den offentlige debat fx i førende danske medier, såvel trykte som elektroniske, kan
kompromittere din rolle som plejeforælder.
Det er i den forbindelse en skærpende omstændighed, at du i forbindelse med din deltagelse i
den offentlige debat har delt en video, hvis barske indhold, kan skabe tvivl i forhold til din
dømmekraft i forhold til din rolle som generelt godkendt plejefamilie.

• at du, Jaleh, som en af de primære rollemodeller for jeres plejebarn er så voldsomt eksponeret,
og i den forbindelse har fortaget en videregivelse af en meget voldsom video, kan udgøre en
kompliceret situation for jeres plejebarn.
• at du, Jaleh, gennem din ageren på de sociale medier i den aktuelle sag, ikke i fornødent
omfang beskytter plejebarnet og fungerer som den ”digitale rollemodel” en plejeforælder skal
kunne være.
Det er af afgørende, at børn lærer at begå sig i det digitale univers, så de kan passe på sig selv
og ikke bringes i problemer. Det er også vigtigt, at barnet lærer at andre ikke må opleve sig
krænket mv. I denne sammenhæng kan dine aktiviteter forvirre og skabe alvorlig tvivl hos et
barn om, hvordan man agerer i det digitale univers.
• Vi vurderer endvidere, at det er en skærpet omstændighed, at I som generelt godkendt
plejefamilie, til trods for at I allerede har beskyttet adresse efter vores oplysninger pga. trusler
og chikanerier, fortsætter med en massiv offentlig eksponering, indebærende en deling af den
pågældende video, hvilket uvægerligt kan føres tilbage til jer og eventuelt jeres plejebarn.
Dette forhold vurderes som uforeneligt med opgaven som plejefamilie.

Jeg fastholder, som jeg skrev i oplægget, at socialtilsynet ikke ligger vægt på følgende, som jeg mener, de også burde gøre

* Hvordan er Jaleh Tavakoli og hendes mands evner til at give barnet kærlighed, omsorg, støtte og interesse ? Det mener jeg er overordentlig vigtigt, jeg tænker at Socialstyrelsen ikke har nogen kritik vedrørende dette, da det ikke nævnes, og da Jaleh Tavakoli og hendes mand har haft barnet i pleje i 8 år, siden barnet blev født.  At Socialtilsynet ikke forholder sig til det punkt i varslingsbrevet mener jeg er dybt kritisabelt.

* Trives barnet hos Jaleh Tavakoli og hendes mand ? Det mener jeg er overordentlig vigtigt, jeg tænker at Socialstyrelsen ikke har nogen kritik vedrørende dette, da det ikke nævnes, og da Jaleh Tavakoli og hendes mand har haft barnet i pleje i 8 år, siden barnet blev født.  At Socialtilsynet ikke forholder sig til det punkt i varslingsbrevet mener jeg er dybt kritisabelt.

* Er barnet i øvrigt velfungerende og har barnets opvækst været god ? Det mener jeg er overordentlig vigtigt, jeg tænker at Socialstyrelsen ikke har nogen kritik vedrørende dette, da det ikke nævnes, og da Jaleh Tavakoli og hendes mand har haft barnet i pleje i 8 år, siden barnet blev født.  At Socialtilsynet ikke forholder sig til det punkt i varslingsbrevet mener jeg er dybt kritisabelt.

Der køres direkte på Jaleh Tavakoli, hendes deling af video, og hendes optræden på de sociale medier, men intet på hvordan hun er som mor overfor plejebarnet. Det er ganske enkelt ikke godt nok.

Man tænker slet ikke på barnet, og jeg fastholder min kritik af afgørelsen 110 %, og jeg forstår godt, at Jaleh Tavakoli fra de fleste sider, fra kendte til mindre kendte i disse dage opnår mange positive tilkendegivelser. 

Men intet er fejet ind under gulvtæppet omkring grundlaget for at Socialtilsynet foreslår, at Jaleh Tavakoli og hendes mand ikke længere skal have det barn, de har haft i 8 år i pleje, siden barnet er blevet født, får det er linket her så alle kan læse det.

Og man skal sørme være sikker i sin sag,  hvis man ønsker at fjerne et 8 årigt barn fra den familie,  hvor barnet har været siden det blev født. Og man kan godt være en god mor, give kærlighed, omsorg, støtte og interesse til barnet, selvom man har opført sig lidt dumt på internettet.

Jeg tror da bestemt også, at de personer som til tider på dette forum opfører sig temmelig dumt, at de sagtens kan være gode forældre og gode plejeforældre alligevel. Og når jeg ser, hvad andre forældre kan finde på at gøre på de sociale medier, også nogle plejeforældre jeg kender personligt, så er det nok heller ikke en rollemodel værdig, men derfor skal barnet da ikke fjernes fra dem heller, derfor både kan de og er de nogle gode plejeforældre stadig.

Redigeret af Aros

Del dette indlæg


Link til indlæg

I det store hele, @Aros er jeg enig i dit indlæg her.

Især i:

Aros skrev, for 6 minutter siden:

Og man skal sørme være sikker i sin sag,  hvis man ønsker at fjerne et 8 årigt barn fra den familie,  hvor barnet har været siden det blev født. Og man kan godt være en god mor, give kærlighed, omsorg, støtte og interesse til barnet, selvom man har opført sig lidt dumt på internettet.

Og jeg hårber og regner med at man kommer frem til den rigtige beslutning. Men jeg må samtidig lige sige at jeg fastholder, at det er forkert at procedere den slags i pressen, og at vi ikke nødvendigvis har hele historien, da myndighederne ikke må/kan frigive informationer. Hvis det er rigtigt refereret at DET ENESTE hun har gjort, er at dele video'en, så mener jeg stadig det skal straffes, men selvfølgelig skal barnet ikke flyttes. Jeg er ikke sikker på vi har hele historien. Og det ved jeg også godt du ikke siger vi har.

Del dette indlæg


Link til indlæg
tvr skrev, for 5 minutter siden:

I det store hele, @Aros er jeg enig i dit indlæg her.

Især i:

Og jeg hårber og regner med at man kommer frem til den rigtige beslutning. Men jeg må samtidig lige sige at jeg fastholder, at det er forkert at procedere den slags i pressen, og at vi ikke nødvendigvis har hele historien, da myndighederne ikke må/kan frigive informationer. Hvis det er rigtigt refereret at DET ENESTE hun har gjort, er at dele video'en, så mener jeg stadig det skal straffes, men selvfølgelig skal barnet ikke flyttes. Jeg er ikke sikker på vi har hele historien. Og det ved jeg også godt du ikke siger vi har.

Der er ikke så meget forandret i mit andet indlæg i forhold til det første. Vi har varslingsbrevet, så vi kan se, hvad Socialtilsynet begrunder deres holdning om, at barnet ikke længere skal være i pleje hos Jaleh Tavakoli og hendes mand. I det varslingsbrev, skal selvsagt stå begrundelserne fra Socialtilsynet, og det gør der, så dem har vi. Det er det vigtigste. Begrundelserne er offentlige nu. Sort på hvidt. 

Redigeret af Aros

Del dette indlæg


Link til indlæg

Det var Socialcenter Øst der tog afgørelsen i sagen og sendte varslingsbrevet.

Netop det Scoialcenter har været i medierne før, og ikke for det gode.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/fyret-fra-socialtilsyn-jeg-har-vaeret-en-af-de-torne-der-skulle-pilles

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/borgmester-erkender-kritik-af-socialtilsyn-oest

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/flest-klager-og-underkendte-sager-i-socialtilsyn-oest

I artiklerne fremgår det bl..a: 

Citat

Kritikken har i den her uge haglet ned over Socialtilsyn Øst, som fører tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i Region Sjælland.

DR Sjælland har i ugens løb beskrevet et dårligt arbejdsmiljø internt hos socialtilsynet.

Det omfatter blandt andet opførelsen fra tilsynskonsulenter, der får anbragte børn til at græde og får personale på opholdssteder til at søge psykologhjælp, samt en landsrekord i klagesager i Ankestyrelsen.

Citat

Børn, der bryder sammen, og pædagoger, der må søge psykologhjælp - alt sammen, fordi Socialtilsyn Øst har været på besøg.

Socialtilsynet har fået kritik for måden, det udfører sine tilsyn på, og desuden for at have et dårligt arbejdsmiljø.

Derudover viser det sig nu, at Socialtilsyn Øst også er det tilsyn i landet, der får flest klager.

Det viser en aktindsigt, som DR Sjælland har fået i Ankestyrelsens afgørelser.

Alene i år har Ankestyrelsen behandlet 32 klagesager over Socialtilsyn Øst, og knap halvdelen af sagerne har de fået underkendt.

Det er langt mere end de øvrige fire socialtilsyn i landet.

Det skal retfærdigvis siges, at artiklerne er lidt over 2 år gamle.

Politikere fra venstre mod højre giver opbakning til Jaleh og hendes mand 

Citat

1.
Martin Henriksen, der er værdiordfører fra Dansk Folkeparti:
- Det virker som en meget vidtgående beslutning, som rokker ved retssikkerheden. Man kan selvfølgelig ikke gå ind og fjerne et barn fra plejeforældrene med den begrundelse, at de blander sig i den offentlige debat eller er sigtet i en sag som den pågældende.
Medmindre der kommer noget frem som omsorgssvigt eller overgreb, skal myndighederne tænke sig godt om, for vi er ude på noget at et skråplan her.
2.
Pernille Rosenkrantz Theil, socialordfører hos S:
Selv i familier, hvor den ene af forældrene sidder i fængsel, der skal man som samfund ind og varetage barnets tarv og vurdere, hvor det er bedst for barnet at bo. Jeg kan ikke se i de papirer, jeg har læst, at der er redegjort for, at det er bedst for barnet at blive fjernet for sin mor og far. Den her sag kan simpelthen ikke ende med, at barnet bliver fjernet. 
Hvis myndighederne mener, at de har hjemmel i lovgivningen til at gøre det her, så må vi simpelthen lave lovgivningen om. Og det skal gå meget, meget stærkt.
3. 
Børne- og socialminister Mai Mercado (K) skriver på Twitter, at hun er opmærksom på sagen og er klar til at se på, om den nuværende lovgivning er god nok.
- Jeg er målløs. Jeg kan ikke gå ind i den konkrete sag, som endnu ikke er afgjort. Hvis reglerne er skyld i, at børn i plejefamilier kommer i klemme, så er jeg klar til lave reglerne om. Har allerede fået tilkendegivelser om, at det vil kunne hastebehandles.

Efter at have læst varslingsbrevet fra Socialcenter Øst er jeg som de fleste andre stadig rystet over deres argumenter for at fjerne det barn, der har været hos Jaleh og hendes mand siden det blev født. Jeg kan se at Pernille Rosenkrantz Teil er inde på det samme, som jeg er i mine indlæg, nemlig at man slet ikke har fokuseret på barnet i afgørelsen men mere, at sagsbehandleren har et problem med Jalehs handlinger i cyberspace. At sagsbehandleren kan afsige en sådan kendelse uden at kommentere på Jalehs evner som mor, på hvordan barnet har det hos Jaleh og hendes mand, og har haft det i 8 år, er mig en gåde.

Kritikken fra mange steder hagler ned over afgørelsen og varslingsbrevet som alle kan læse og det varslingsbrev skal jo fortælle om hvorfor afgørelsen er taget, og det ender jo nok med heldigvis at afgørelsen bliver lavet om.

Men tilbage står jo spørgsmålet om hvordan det kunne komme så vidt ?

Er der indenfor lovens rammer,,hvad sagsbehandleren af truffet afgørelse om ? Hvis ja, tyder alt på at et stort flertal vil lave loven om i givet. Men jeg har meget svært ved at tro, at det er indenfor lovens rammer hvad der er sket. Jeg tror, det er sagsbehandleren der har ladet andre følelser spille ind end det han/hun burde i denne sag, og truffet en forkert afgørelse. Jeg tror også at afgørelsen bliver lavet om.

Henset til hvordan det tidligere er beskrevet omkring Socialcenter Øst, hvordan pædagoger må have psykologhjælp og børn bryder helt sammen, når medarbejdere fra Socialcenter Øst har været på besøg samt et meget stort antal klager, hvor det viser sig dengang at cirka halvdelen af påklagede afgørelser fra Socialcenter Øst blev omstødt af Ankestyrelsen, så må man spørge sig selv, om der er kommet styr på det hos Socialcenter Øst siden da ?

Det værste er jo sådan set, at Socialcenter Øst' inkompetence i en række sager tidligere jo er gået ud over børnene og forældrerne, og tragisk er det jo, at Socialcenter Øst' virke og formål er det modsatte. 

Redigeret af Aros

Del dette indlæg


Link til indlæg
Aros skrev, for 15 timer siden:

..... Men tilbage står jo spørgsmålet om hvordan det kunne komme så vidt ? .....

Det værste er jo sådan set, at Socialcenter Øst' inkompetence i en række sager tidligere jo er gået ud over børnene og forældrerne, og tragisk er det jo, at Socialcenter Øst' virke og formål er det modsatte. 

Det her er jo ikke den første sag af samme natur. Der har været andre hjerteskærende sager om tvangsfjernelse, som ikke har syntes rimelige. Jeg har et vist kendskab til Jaleh Tavakoli, og jeg kan ikke forestille mig, at det er hende, der er noget galt med – det er systemet, som synes at være regnearksbaseret..

Så mon ikke hele den del af administrationen trænger til et 360°s eftersyn?

Del dette indlæg


Link til indlæg

Jeg kender ikke noget til den konkrete sag. Det man bare altid skal huske på er at myndighederne ikke kan forsvare sig i de konkrete sager på grund af deres tavshedspligt. Så der kan sagtens være masser af omstændigheder,  som ikke kommer til offentlighedens kendskab, men som gør en verden til forskel.

Hvordan ved vi f.eks at JT ikke tidligere har fået påtaler/advarsler i denne sag, og at delingen af videoen bare var dråben der gjorde udslaget?

Del dette indlæg


Link til indlæg
Midtvestagurken skrev, for 15 minutter siden:

.... Det man bare altid skal huske på er at myndighederne ikke kan forsvare sig i de konkrete sager på grund af deres tavshedspligt ....

Det kan også være en bekvem undskyldning for ikke at skulle svare på ubehagelige spørgsmål

Del dette indlæg


Link til indlæg
Midtvestagurken skrev, for 27 minutter siden:

Jeg kender ikke noget til den konkrete sag. Det man bare altid skal huske på er at myndighederne ikke kan forsvare sig i de konkrete sager på grund af deres tavshedspligt. Så der kan sagtens være masser af omstændigheder,  som ikke kommer til offentlighedens kendskab, men som gør en verden til forskel.

Hvordan ved vi f.eks at JT ikke tidligere har fået påtaler/advarsler i denne sag, og at delingen af videoen bare var dråben der gjorde udslaget?

Den holder ikke. For det burde fremgå af varslingsbrevet, hvis det havde spillet en rolle, hvad du hentyder til. Varslingsbrevet er som bekendt offentliggjort, og i det skal Socialcenter Øst redegøre for, hvad der ligger til grund for deres afgørelse, og det gør de så også. 

Så enhver kan jo gå ind og læse, med hvilke argumenter og på hvilket grundlag Socialcenter Øst har truffet afgørelsen. De skal naturligvis i det varslingsbrev som sagt fortælle, hvad der ligger til grund for beslutningen, og det gør de også. 

 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Aros skrev, for 17 minutter siden:

Den holder ikke. For det burde fremgå af varslingsbrevet, hvis det havde spillet en rolle, hvad du hentyder til. Varslingsbrevet er som bekendt offentliggjort, og i det skal Socialcenter Øst redegøre for, hvad der ligger til grund for deres afgørelse, og det gør de så også. 

Så enhver kan jo gå ind og læse, med hvilke argumenter og på hvilket grundlag Socialcenter Øst har truffet afgørelsen. De skal naturligvis i det varslingsbrev som sagt fortælle, hvad der ligger til grund for beslutningen, og det gør de også. 

 

Ja de skal fortælle hvad der ligger til grund for den aktuelle afgørelse, men der kan jo godt være en forhistorie, som spiller en rolle, men som vi ikke kender noget til, fordi den ikke er offentlig.

Jeg medgiver at al den information du har delt, tyder på problemer i Socialtilsyn Øst. Men nu mente jeg det også som en mere generel påmindelse om at det i sådan nogle sager nemt får karakter af at medierne agerer domstole, og at sagen procederes i medierne. Og myndighederne kan så ikke tage til genmæle på grund af deres tavshedspligt. 

En anden ting er det der spørgsmål om at det påstås at barnet ikke er blevet hørt. Der skal man huske på at Socialtilsynet helt sikkert har talt med barnet,  men at de sandsynligvis af hensyn til barnet skriver meget lidt om det, for at skåne barnet.

Og så kan man som udenforstående nemt få den forestilling at barnet ikke er blevet hørt. 

Vi ser sikkert kun 10% af det der er i sagen og kender ikke de 90%. Jeg har tillid til at der må være temmelig tungtvejende forhold, hvis Socialtilsynet lægger op til at fjerne plejetilladelsen

Del dette indlæg


Link til indlæg
Borende X skrev, for 48 minutter siden:

Det kan også være en bekvem undskyldning for ikke at skulle svare på ubehagelige spørgsmål

Men ikke desto mindre er situationen den at de er afskåret fra at tage til genmæle 

Del dette indlæg


Link til indlæg
Midtvestagurken skrev, for 13 minutter siden:

Ja de skal fortælle hvad der ligger til grund for den aktuelle afgørelse, men der kan jo godt være en forhistorie, som spiller en rolle, men som vi ikke kender noget til, fordi den ikke er offentlig.

NEJ. Om du vil det eller ej, hvis Socialcenter Øst har lavet deres arbejde ordentlig, så SKAL det fremgå af varslingsbrevet, hvad der ligger til grund for deres afgørelse. Alt hvad der har spillet ind på deres afgørelse skal nævnes. Det er jo derfor modparten også har en høringsfrist/indsigelsesfrist til at forsvare sig mod det grundlag der ligger til grund for afgørelsen.

De må ikke feje noget ind under gulvtæppet, og det er det du hentyder til at de måske har, og som de ikke har nævnt i varslingsbrevet. Er det tilfældet er det en grov sagsbehandlingsfej, og gør om muligt kun sagen endnu værre.

Varslingsbrevet er jo heller ikke offentlig, vel ? Det ved du vel godt ?

Det er bare blevet offentliggjort af Jaleh, men havde hun ikke gjort det, så kunne ingen få fat i det varslingsbrev. Det er fortroligt medmindre borgeren vælger at offentliggøre det, og det må borgeren gerne.

Midtvestagurken skrev, for 13 minutter siden:

En anden ting er det der spørgsmål om at det påstås at barnet ikke er blevet hørt. Der skal man huske på at Socialtilsynet helt sikkert har talt med barnet,  men at de sandsynligvis af hensyn til barnet skriver meget lidt om det, for at skåne barnet.

Og så kan man som udenforstående nemt få den forestilling at barnet ikke er blevet hørt. 

Det ved du jo faktisk ikke om de har. Hvis du har læst om hvordan Socialcenter Øst har gebærdet sig i andre sager, så kan man ikke vide sig sikker på det.

Derudover så igen, så holder det ikke hvad du skriver. Det SKAL fremgå af varslingsbrevet, hvad der ligger til grund for den afgørelse. 

Socialcenter Øst har ikke i deres afgørelse lagt vægt på, hvad barnet mener.

Hvis du ikke ved det, så undersøg det, og ring til et socialcenter i morgen og spørg selv - helt generelt

Midtvestagurken skrev, for 13 minutter siden:

Vi ser sikkert kun 10% af det der er i sagen og kender ikke de 90%. Jeg har tillid til at der må være temmelig tungtvejende forhold, hvis Socialtilsynet lægger op til at fjerne plejetilladelsen

Det passer så heller ikke. Vi har fuldt ud indblik, på hvilke argumenter afgørelsen er truffet. Men jeg tror ikke du er med på, hvad en offentlig myndighed er forpligtiget til at sende i sådan en afgørelse. De skal begrunde hvad der ligger til grund for deres afgørelse, og de forhold de har lagt til grund, skal de nævne. De må IKKE skalte og valte og udeholde noget, som du tror, og tage med hvad de synes og lade andet ligge. Alt hvad der ligger til grund for deres afgørelse skal nævnes.

Det er jo også et spørgsmål om retsikkerhed. Hvordan kan man som offentlig myndighed sende noget i høring, en afgørelse, hvis man ikke fortæller hvad der ligger til grund for afgørelsen, eller kun fortæller lidt af det. Så kan man jo som borger ikke forsvare sig, hvis man ikke kender grundlaget for afgørelsen. Det holder slet ikke, hvad du er ude i. Beklager :)

Du er altså på vildspor, og jeg tror ikke du er helt med på, hvad en offentlig myndighed som Socailcenter Øst er forpligtiget til, når de laver et varslingsbrev.

 

 

Redigeret af Aros

Del dette indlæg


Link til indlæg

Deltag i samtalen

Du kan oprette et indlæg nu og oprette dig som bruger bagefter. Hvis du allerede har oprettet en bruger, så log ind her for at oprette et indlæg med den bruger.

Gæst
Svar på denne tråd...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...